Lid worden van de Bewonersvereniging Reitdiep

Ja, ik geef mij op als lid van de bewonersvereniging van de wijk Reitdiep.

Dit kost 10 euro per kalenderjaar! Ik ontvang een rekening op mijn e-mailadres na de aanmelding.

Bij aanmelding als lid van de bewonersvereniging Reitdiep (per woonhuis) zijn eventuele gezinsleden ook lid. Na aanmelding via de website ontvangt u van de bewonersvereniging Reitdiep een rekening van 10 euro per kalenderjaar.

Klik hier om u direct aan te melden.

Klik hier voor een link naar de doorlopende machtiging

Waarom lid worden van de bewonersvereniging?

Wist u dat:

 • De wijk Reitdiep al vanaf 2003 een bewonersvereniging heeft.
 • Deze bewonersvereniging opkomt voor de belangen van de bewoners in de gehele wijk Reitdiep.
 • De bewonersvereniging ruim 400 huisadressen telt die lid zijn.
 • Dat de bewonersvereniging een vijftal bewonerscommissies heeft waarin uw participatie en inspraak mogelijk is.
 • De volgende commissies actief zijn: commissie wijkkrant/wijkwebsite, commissie nabuurschap poortje,commissie verkeer en vervoer/veiligheid, commissie Nabuurschool, Activiteitencommissie.
 • Het bestuur en leden van commissies overleg hebben met gemeente en provincie en andere relevante partijen.
 • U zich kunt aanmelden bij het bestuur voor zo’n commissie via het contactformulier op de pagina Algemeen Bestuur.
 • De doelstelling van de bewonersvereniging is het leef- en woonklimaat in de wijk te bevorderen.
 • We eenmaal per jaar een wijkkrant uitbrengen voor alle wijkbewoners.
 • Deze wijkkrant bij u thuis bezorgd wordt wanneer u geen nee-nee sticker op de deur hebt.
 • Wanneer u een nee- nee sticker op de deur heeft de wijkkrant ook digitaal op de website kunt lezen en ook kunt afhalen bij de ondernemers in Reitdiephaven.
 • We u daarnaast zes tot acht maal op de hoogte houden met onze digitale nieuwsbrief ‘Rietpraat’.
 • Het lidmaatschap van bewonersvereniging 10 euro per jaar kost.

Klik hier om u direct aan te melden.

Indien u al lid bent, maar u zich wilt afmelden