Duurzaamheid Reitdiep

(Op weg naar)

De duurzaamste wijk van Groningen

De duurzaamheidscommissie is gestart met de ambitie om de Reitdiepwijk de duurzaamste wijk van Groningen te maken. De wijkenergievisie van 2019 kunt u hier lezen


Doel van de commissie

Wij willen allerlei activiteiten over energiebesparende maatregelen door en voor wijkbewoners organiseren en het bewustzijn van duurzaamheid in de breedste zin promoten.

Duurzaamheidscommissie Reitdiep
De huidige duurzaamheidscommissie

De huidige trekkers van deze commissie zijn:

Thanh Punt (voorzitter) energie delen met buren, mobiliteit, warmtecamera
Chris Hartsema technische vraagbaak warmtepompen en energiebesparende aanpassingen in huis
Menno Kloosterman contactpersoon collectieve warmtevoorziening
Raymond Dagelet energie delen met buren, zonnepanelen, mobiliteit
Klaas Galama warmtepompen, windenergie

Vacature: Communicatietalent gezocht!
De duurzaamheidscommissie heeft het afgelopen jaar een nieuwe samenstelling gekregen. Hoewel het reuzegezellig is, missen we een communicatieheld. Iemand die ons helpt om alles wat wij doen goed, helder en met humor richting de wijk te communiceren. Concreet kun je denken aan het beantwoorden van de mail, het beheren van de Facebookpagina, het maken van uitnodigingen en verslagen van de evenementen en het opstellen van deze nieuwsbrief. 

Momenteel krijgen we ondersteuning van Grunneger Power. Mocht je het leuk vinden om aan de slag te gaan maar nog niet zo veel ervaring hebben, maak dan vooral van de gelegenheid gebruik om te leren en in je rol te groeien. We overleggen 1x per maand in het wijklokaal onder het genot van wat lekkers. Afhankelijk van het aantal activiteiten ben je zo’n 2 tot 4 uren per week bezig. 

Kom je kennismaken? Mail ons op duurzaamreitdiep@gmail.com of loop op woensdagavond bij Thanh binnen in het wijklokaal tussen 19.30 en 21.30u. Hopelijk tot snel!

Heb je vragen? Neem dan contact op met de commissie via: duurzaamreitdiep@gmail.com.


Activiteiten in de wijk

In onze wijk zijn verschillende onderzoeken en initiatieven actief rondom het verduurzamen van de woningen. We houden jullie graag op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Op weg naar een eigen warmtenet
Een groep bewoners van de noordelijke eilanden onderzoekt samen met de gemeente een collectieve oplossing om de woningen op de eilanden duurzaam te gaan verwarmen. In het voorstel wat er ligt wordt gebruik gemaakt van het oppervlakte water rondom de woningen. In de zomer wordt dit water zo’n 20 graden. Deze warmte wordt in de zomer ondergronds opgeslagen en verwarmd tot 70 tot 80 graden via een pomp die draait op zonne-energie. Deelnemende woningen kunnen worden aangesloten op dit warme water via een buizenstelsel. Er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door IF Technology. Hieruit blijkt dat er voldoende potentieel aanwezig is om de 155 woningen van de eilanden van warmte te voorzien.

De initiatiefgroep gaat vanwege de onderzoeksresultaten en de belangstelling bij medebewoners aan de slag met de volgende uitdagingen:
– de uitwerking van de techniek van warmte-thermie op de vier genoemde eilanden;
– de financiële aspecten, waaronder subsidiemogelijkheden;
– de rechtsvorm en manier waarop ze zich als collectief gaan organiseren om het project tot een succes te maken.


Wil je meer weten over dit project of aansluiten? Neem dan contact op met Jan Mulder, één van de initiatiefnemers, via jan@oude-riet-groningen.nl. Of lees het onderzoeksrapport van IF Technology.

Overstappen op een warmtepomp
Vijf modelwoningen in de wijk hebben meegedaan aan een onderzoek naar de mogelijkheden voor het gasloos verwarmen van de woningen via een warmtepomp. Het gaat om woningen aan Kleiwerd, Kromme Riet (2 types), Spijksterriet en Tjariet die wat betreft bouwjaren representatief zijn voor de wijk. De conclusie is dat de woningen geschikt zijn voor het overschakelen naar een warmtepomp. Er zijn daarvoor wel aanpassingen en investeringen nodig. In het onderzoeksrapport staat precies aangegeven wat daarvoor nodig is per type woning.

In februari is er een drukbezochte buurtavond georganiseerd over warmte(pompen). Hier vindt u een verslag van deze avond. De presentatie van de avond is hier te downloaden.

Hoe nu verder?
Er is naar aanleiding van de buurtavond een open-huizenroute opgezet. Daar lees je hier meer over. De duurzaamheidscommissie en Grunneger Power zetten samen een vervolgsessie ‘Aan de slag met een warmtepomp’ op. Lees daar onderaan deze pagina meer over.

Pilot ‘Energie delen met je buren’
Deze pilot is helaas voorlopig uitgesteld wegens de maatregelen rondom het corona-virus.

De gemeente Groningen start met een pilot om vraag en aanbod van energie in de wijk rechtstreeks met elkaar te verbinden. Er wordt onderzocht of een overschot aan opgewekte energie rechtstreeks kan worden gedeeld met de buren. Op deze manier wordt het energienet ontlast. Voor buren is het daarnaast interessant omdat de ontvangende buur er minder voor betaalt, en de leverende buur er meer voor ontvangt dan via de reguliere energielevering. De gemeente zoekt bewoners die het interessant vinden om aan de pilot mee te doen. In eerste instantie wordt er alleen fictief energie uitgewisseld, er zal voorlopig nog niets veranderen in de energierekening. Wil je meedoen met de pilot of meer informatie? Neem dan contact op met Anne Venema, projectleider gemeente Groningen, anne.venema@groningen.nl 


Meedenken over verduurzaming van onze wijk? Graag!

Elke woensdagavond om 19.00u zijn we aanwezig in het wijkgebouw (Joeswerd 22). Je kunt ons ook mailen via duurzaamreitdiep@gmail.com 

Workshop ‘Werken met een Warmtebeeldcamera’

Sessie: ‘Aan de slag met een warmtepomp’

Sta je binnenkort voor de keuze om wel of niet over te stappen op een eigen (hybride) warmtepomp?

Grunneger Power heeft aangeboden om wijkbewoners te begeleiden in het maken van een persoonlijk stappenplan om de overstap naar een warmtepomp in kaart te brengen. Naast de noodzakelijke aanpassingen aan de woning komen ook een indicatie van de mogelijke kosten en het in kaart brengen van subsidies aan bod. Meld je aan voor dit traject door een mailtje te sturen naar duurzaamreitdiep@gmail.com, dan ontvang je meer informatie zodra duidelijk is hoe dit georganiseerd gaat worden.


Veelgestelde vragen

Waarom aardgasvrij?

Wat is de ambitie van de Gemeente? De Gemeente Groningen wil in 2035 CO2-neutraal zijn. Dat wil zeggen dat alle energie die in de gemeente gebruikt wordt door huishoudens, bedrijven en instellingen afkomstig is van duurzame bronnen. Datzelfde geldt voor de energie voor vervoer en transport. Samen met tientallen partners uit de stad en externe deskundigen heeft de gemeente Groningen met een Routekaart in beeld gebracht hoe de stad Groningen in 2035 CO2-neutraal kan zijn, en wat er moet gebeuren om daar te komen.

Wat is het plan van de Gemeente Groningen voor Selwerd? De Gemeente Groningen maakt voor elke wijk in de Stad een plan om aardgasvrij te worden, een zogeheten ‘wijkenergieplan’. Dat doet zij samen met bewoners. Ook Selwerd krijgt een wijkenergieplan. Selwerd is één van de door het Rijk aangewezen wijken, die versneld van het gasnet zal worden afgesloten. Een wijk zal nooit van het ene op het andere moment van het gasnet afgesloten worden. Dit proces zal enkele jaren duren. Het is wel belangrijk om ons daar nu al op voor te bereiden, door een gezamenlijk plan te maken. Dat doen we samen met bewoners, de Gemeente, woningcorporaties en andere instellingen in Selwerd. In het wijkenergieplan staat omschreven wat er voor nodig is om een wijk aardgasvrij te maken. Selwerd leent zich bijvoorbeeld goed voor een warmtenet. Onderzoek heeft uitgewezen dat een warmtenet in combinatie met het opwekken van duurzame energie en energiebesparing, de meest haalbare oplossing is.

Kan ik als bewoner meedenken over dit plan? Jazeker, en graag zelfs. Wil je samen met andere bewoners, woningcorporaties en instellingen uit Selwerd meedenken over dit plan? Dan horen we dat graag van je. Stuur een e-mail naar: info@sunnyselwerd.nl.

Waar gebruik ik nu aardgas voor? Het gemiddelde gasverbruik van huishoudens is 1.500 m3 per jaar. Hiervan gaat ongeveer 80 procent naar verwarming en 20 procent naar warm water, vooral voor douchen. Een klein percentage wordt maar gebruikt om mee te koken. Sommige huishoudens gebruiken meer of minder gas dan 1.500m3 per jaar. Dit is afhankelijk van het soort huis en het gasverbruik, het bouwjaar, isolatie, het gebruik van verwarming en het gebruik van warm water.  

Wanneer ga ik van het gas af? In Groningen weten we als geen ander hoe belangrijk het is om te stoppen met het gebruik van aardgas. Daarom zouden we zo snel mogelijk van het gas af willen. Een wijk zal nooit van het ene op het andere moment van het gasnet afgesloten worden. Dit proces zal enkele jaren duren. Selwerd is een van de wijken die door het Rijk is aangewezen om versneld van het aardgas af te gaan. Dat betekent dat we tussen nu en 10 jaar geen gebruik meer zullen maken van aardgas.  

Waarom is aardgasvrij goed voor het klimaat? Aardgas is een fossiele brandstof. Er komt CO₂ vrijkomt bij de verbranding. Omdat wij veel CO₂ uitstoten, stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde snel. Deze opwarming zorg voor veranderingen in het klimaat, met enorme gevolgen. Stoppen met het gebruik van aardgas zorgt dus voor een flinke afname van onze CO₂-uitstoot. En hoe minder CO₂ in de lucht, hoe beter dat is voor het klimaat.

Wat is een aardgasvrije wijk? In een aardgasvrije wijk, wordt geen aardgas meer gebruikt. De huizen worden dan op een andere manier verwarmd, bijvoorbeeld door middel van elektriciteit, warmte uit de aarde of door restwarmte (afkomstig van bijvoorbeeld datacenters). In sommige wijken zal een soort synthetisch gas worden gebruikt. Selwerd leent zich bijvoorbeeld goed voor een warmtenet. Onderzoek heeft uitgewezen dat een warmtenet in combinatie met het opwekken van duurzame energie en energiebesparing, de meest haalbare oplossing is.

Wat kost aardgasvrij? Zonder subsidies, is wonen zonder aardgas is op dit moment nog duurder dan wonen met aardgas. Dit komt voornamelijk doordat de alternatieven voor aardgas (nu nog) een stuk duurder zijn. Wanneer mensen hiervan gebruik gaan maken, zullen maatregelen goedkoper worden. Om te stimuleren om nu al te verduurzamen, zet de overheid subsidies in. Het uitgangspunt hierbij is dat de bewoners niet meer zou moeten betalen voor aardgasvrij wonen.  


Ik ben huiseigenaar, wat kan ik doen?

Met deze maatregelen zit je altijd goed: 

VloerisolatieDeze investering verdien je meestal binnen enkele jaren terug. Bovendien zorgt het voor meer comfort en minder koude voeten. 

Dakisolatie
Omdat warmte altijd opstijgt, is een geisoleerd dak een effectieve manier om ervoor te zorgen dat je minder warmte verliest. Ga je je dakbedekking binnenkort vervangen? Neem dan gelijk de isolatie mee. Meer over dakisolatie

Spouwmuurisolatie
Interessant voor woningen die gebouwd zijn tussen 1920 en 1976, waarbij de ruimte tussen de binnenmuur en buitenmuur (spouw) vaak nog niet gevuld is. Meer over spouwmuurisolatie. Als spouwmuurisolatie niet mogelijk is kan je ook kiezen voor isolatie van de binnen of buitengevel.

HR++/+++ glasDubbelglas is een bekende manier van energie besparen. Maar er zijn inmiddels heel veel soorten dubbel en zelfs trippel glas. Met hoog rendement glas verhoog je je wooncomfort en verlaag je je energierekening. Weten hoeveel gas jij verliest door je glas?

Koken op inductie
Inductie is niet alleen een energiezuinige manier van koken, maar heeft ook veel voordelen ten opzichte van koken op gas. Het is sneller, veiliger en makkelijker schoon te maken. Meer over inductie.

Zonnepanelen
Een goede investering die past bij het toekomstbeeld waarin we niet alleen gaan wonen zonder aardgas maar ook steeds meer zelf elektriciteit gaan opwekken. 

Kijk bij ketelvervanging of een (hybride) warmtepomp mogelijk is
Warmtepompen zorgen op een milieuvriendelijke manier voor de verwarming en warm water. Een hybride warmtepomp heeft er een HR-ketel op gas bij. Deze zorgt op hele koude dagen voor de verwarming, en verwarmt je tapwater.

Maak gebruik van verhuis- en verbouwmomenten
Als je toch gaat verbouwen, is de extra investering voor isolatiemaatregelen of het aanleggen van lage temperatuur verwarmingssystemen vaak lager. Bovendien heb je dan maar één keer het gedoe van een verbouwing. Maak gebruik van dit logische soort momenten om jouw huis voor te bereiden!

Kies groen gas en groene stroom
Groen gas, vaak biogas of synthetisch gas, dat wordt opgewaardeerd en aan het aardgasnet wordt toegevoegd, is nog niet op grote schaal verkrijgbaar in Nederland. Het alternatief is CO2-gecompenseerd gas. Kies ook altijd voor een echte groene stroomcontract. Bijvoorbeeld van Grunneger Power (Energie VanOns), of een andere groene energieleverancier. 

Tip: Maak gebruik van subsidies
Maak gebruik van subsidies en de duurzaamheidslening. Meer informatie vind je ook op de website van Vereniging Eigen Huis. Wil je aan de slag met één van deze maatregelen? Neem dan contact op met Groningen Woont Slim (voor isolatiemaatregelen of een hybride warmtepomp), Grunneger Power (voor zonnepanelen) en #Inductie050 (voor koken op inductie).


Ik ben lid van een VvE, wat kan ik doen?

Woon je in een koopappartement? Dan ben je automatisch lid van de vereniging van eigenaars (VvE). Als lid van een VvE ben je niet alleen eigenaar van een appartement, maar ook mede-eigenaar van het complex. Samen met alle andere mede-eigenaars ben je verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw. In Nederland horen 1,2 miljoen woningen tot een VvE. Als groep kunnen ze grote stappen maken naar een aardgasvrije omgeving. Hier laten we zien hoe zo’n proces eruit ziet en welke eerste stappen je als bewoner van een VvE kunt nemen richting wonen zonder aardgas. 

Draagvlak Driekwart van de leden in een VvE moet het eens zijn met de duurzame een aardgasvrije plannen. Dit gaat niet altijd vanzelf. Het is daarom belangrijk dat alle bewoners direct te betrekken bij de ontwikkelingen om de juiste beslissingen te nemen. Houdt er wel rekening mee dat dit verschilt per VvE. Zo kan de grote of samenstelling van een VvE uitmaken hoe de verhoudingen tussen bewoners zijn.

Advies en begeleiding Een goed energieadvies is erg belangrijk om langdurige plannen te maken en te zorgen dat leden van de VvE achter de plannen staan. Maar wanneer het tijd is om te beginnen met verbouwen is er ook goede begeleiding nodig. Zorg voor een partij die duidelijk maakt hoe de verbouwing in zijn werk gaat om alle zorgen bij bewoners weg  te nemen.

Wil je aan de slag als VvE? De VvE Energiecoach (een samenwerking van Sunny Selwerd, Groningen Woont Slim en Grunneger Power) kan jouw VvE onafhankelijk begeleiden. Zo zorg je dat verduurzaming geintegreerd wordt in het meerjarenplan, en dat je een optimale mix vindt van isolatie, zelf energie opwekken en het gebruiken van duurzame warmte. Het betrekken van andere VvE-bewoners en financiering & subsidie zijn hierin natuurlijk ook essentiële onderdelen. Mail naar: info@sunnyselwerd.nl. Een energie-adviseur van de VvE Energiecoach neemt dan contact met je op om meer uit te leggen over deze dienst!


Ik woon in een huurwoning, wat kan ik doen?

Ook als huurder kun je wel al voorbereiden op gasloos wonen. Voor huurders kan dit lastiger zijn, omdat je minder mogelijkheden hebt om zelf aan de slag te gaan met grote maatregelen in huis. Gelukkig denken woningbouwcorporaties in Selwerd na over het verduurzamen van woningen. Lees hieronder hoe je aan de slag kunt gaan, als huurder.

Vraag je woningbouwcorporatie naar de opties voor energiebesparende maatregelen als zonnepanelen of isolatie in jouw woning.
De woningbouwcorporaties in Selwerd maken momenteel grote stappen op het gebied van de verduurzaming van hun woningen. Sommige huurwoningen in appartementencomplexen of flats in Selwerd worden aangesloten op het warmtenet van WarmteStad. 

Heeft jouw verhuurder nog geen actie ondernomen?
Je kunt je wel al voorbereiden: deze dingen kan je wél doen als huurder:

Kleine maatregelen om gas te besparen als het plaatsen van tochtstrips, radiatorfolie of dubbelglasfolie kunnen je verbruik én je energierekening omlaag brengen.
Neem een echt groene stroomcontract. Bijvoorbeeld van Grunneger Power (Energie VanOns), of een andere groene energieleverancier. Heb je de mogelijkheid om zelf te kiezen hoe je kookt? Ga dan voor inductie
Besparen op je gasrekening. Een gemiddeld huishouden gebruikt jaarlijks 1.500 kubieke meter gas. Uitgaande van een gasprijs van 0,66 euro per kubieke meter gas, levert dat een rekening op van 990 euro. Als je slim met energie omgaat, draag je bij aan een beter klimaat én kun je je energierekening flink verlagen.


Samen in de buurt aan de slag, hoe werkt dat?

Soms is het goedkoper én leuker om samen aan de slag te gaan, in plaats van alleen. Wat zou je samen kunnen doen? We geven een paar voorbeelden: 

Een gezamenlijk zonnedak: heb jij geen eigen dak voor zonnepanelen? Of is je dak niet geschikt? Verschillende buurten in Groningen realiseerden om deze reden een gezamenlijk zonnedak: zonnepanelen op het dak van bijvoorbeeld een school of een openbaar gebouw. Wijkbewoners die zonnepanelen hebben op het zonnedak, ontvangen via hun energierekening een vergoeding voor de door hun opgewekte stroom. Voorbeelden zijn het zonnedak in Zeeheldenbuurt of het zonnedak (in oprichting) op het dak van het Noorderstation
Gezamenlijk inkopen van verduurzamingsmaatregelen (zoals zonnepanelen of isolatie): samen kun je meer dan alleen. Financieel voordeel halen bijvoorbeeld. Samen zonnepanelen inkopen scheelt enorm veel uitzoekgedoe. En een hele buurt met dezelfde zonnepanelen; dat oogt vaak een stuk mooier! Wil jij samen met je buurtgenoten een actie organiseren om samen met je buurtgenoten zonnepanelen in te kopen? Dat kan!
Een deelauto in de wijk: de Noorderplantsoenbuurt heeft er één. En ook de Oosterparkwijk, de Korrewegbuurt, de Schilderswijk en de Zeeheldenbuurt hebben plannen: een elektrische auto in de wijk, waar buurtgenoten gebruik van kunnen maken. Bij voldoende animo is een deelauto in jouw straat in Selwerd ook interessant.
Een collectief warmtenet: 050 Buurtwarmte (uit Paddepoel) en de Gemeente Groningen onderzoeken de mogelijkheden voor een buurtwarmtenet in Paddepoel. We volgen de ontwikkelingen van deze onderzoeken op de voet. Als de uitkomsten gunstig zijn, dan is het een logische optie om ook in Selwerd een buurtwarmtenet te realiseren. Als er interesse is natuurlijk! Laat graag van jullie horen, als jouw straat of wijk interesse heeft.

Sunny Selwerd wil je helpen als je samen met buren aan de slag wilt! Heb je hierover vragen? Dan kun je altijd terecht met je vragen bij de Energieregisseur van Sunny Selwerd. Je kunt een mail sturen naar: anne@sunnyselwerd.nl. 


Wat is de rol van de Gemeente en DuZa Reitdiep?

De Duurzaamheidscommissie Reitdiep is het platform waar de ideeën en wensen over een mooiere wijk samenkomen. Daarvoor zijn ideeën en uitvoeringskracht nodig van zowel de bewoners als van de Gemeente Groningen. Dat geldt ook voor het thema energie. 

De Gemeente Groningen maakt voor elke wijk in de Stad een plan om aardgasvrij te worden. Dat doet zij samen met bewoners. Want geen wijk is hetzelfde! En ook de bewoners die daarin wonen niet. Daarom is het belangrijk dat u als bewoner meedenkt. Zo zorgen we ervoor dat dit een plan wordt, waar iedereen zich in kan vinden!

DuZa Reitdiep wil je helpen met het verduurzamen van je woning of je straat! Heb je hierover vragen? Dan kun je altijd terecht met je vragen bij de leden van de commissie. Je kunt een mail sturen naar: duurzaamreitdiep@gmail.comReitdiep-Wijkenergievisie-

Duurzaam-magazine-16pag-los-druk-corr-20-11