Terug naar Duurzaamheid Reitdiep

Activiteiten in de wijk

In onze wijk zijn verschillende onderzoeken en initiatieven actief rondom het verduurzamen van de woningen. We houden jullie graag op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Op weg naar een eigen warmtenet
Een groep bewoners van de noordelijke eilanden onderzoekt samen met de gemeente een collectieve oplossing om de woningen op de eilanden duurzaam te gaan verwarmen. In het voorstel wat er ligt wordt gebruik gemaakt van het oppervlakte water rondom de woningen. In de zomer wordt dit water zo’n 20 graden. Deze warmte wordt in de zomer ondergronds opgeslagen en verwarmd tot 70 tot 80 graden via een pomp die draait op zonne-energie. Deelnemende woningen kunnen worden aangesloten op dit warme water via een buizenstelsel. Er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door IF Technology. Hieruit blijkt dat er voldoende potentieel aanwezig is om de 155 woningen van de eilanden van warmte te voorzien.

De initiatiefgroep gaat vanwege de onderzoeksresultaten en de belangstelling bij medebewoners aan de slag met de volgende uitdagingen:
– de uitwerking van de techniek van warmte-thermie op de vier genoemde eilanden;
– de financiële aspecten, waaronder subsidiemogelijkheden;
– de rechtsvorm en manier waarop ze zich als collectief gaan organiseren om het project tot een succes te maken.


Wil je meer weten over dit project of aansluiten? Neem dan contact op met Jan Mulder, één van de initiatiefnemers, via jan@oude-riet-groningen.nl. Of lees het onderzoeksrapport van IF Technology.

Overstappen op een warmtepomp
Vijf modelwoningen in de wijk hebben meegedaan aan een onderzoek naar de mogelijkheden voor het gasloos verwarmen van de woningen via een warmtepomp. Het gaat om woningen aan Kleiwerd, Kromme Riet (2 types), Spijksterriet en Tjariet die wat betreft bouwjaren representatief zijn voor de wijk. De conclusie is dat de woningen geschikt zijn voor het overschakelen naar een warmtepomp. Er zijn daarvoor wel aanpassingen en investeringen nodig. In het onderzoeksrapport staat precies aangegeven wat daarvoor nodig is per type woning.

In februari is er een drukbezochte buurtavond georganiseerd over warmte(pompen). Hier vindt u een verslag van deze avond. De presentatie van de avond is hier te downloaden.

Hoe nu verder?
Er is naar aanleiding van de buurtavond een open-huizenroute opgezet. Daar lees je hier meer over. De duurzaamheidscommissie en Grunneger Power zetten samen een vervolgsessie ‘Aan de slag met een warmtepomp’ op. Lees daar onderaan deze pagina meer over.

Pilot ‘Energie delen met je buren’
Deze pilot is helaas voorlopig uitgesteld wegens de maatregelen rondom het corona-virus.

De gemeente Groningen start met een pilot om vraag en aanbod van energie in de wijk rechtstreeks met elkaar te verbinden. Er wordt onderzocht of een overschot aan opgewekte energie rechtstreeks kan worden gedeeld met de buren. Op deze manier wordt het energienet ontlast. Voor buren is het daarnaast interessant omdat de ontvangende buur er minder voor betaalt, en de leverende buur er meer voor ontvangt dan via de reguliere energielevering. De gemeente zoekt bewoners die het interessant vinden om aan de pilot mee te doen. In eerste instantie wordt er alleen fictief energie uitgewisseld, er zal voorlopig nog niets veranderen in de energierekening. Wil je meedoen met de pilot of meer informatie? Neem dan contact op met Anne Venema, projectleider gemeente Groningen, anne.venema@groningen.nl 


Meedenken over verduurzaming van onze wijk? Graag!

Elke woensdagavond om 19.00u zijn we aanwezig in het wijkgebouw (Joeswerd 22). Je kunt ons ook mailen via duurzaamreitdiep@gmail.com 

Workshop ‘Werken met een Warmtebeeldcamera’

Sessie: ‘Aan de slag met een warmtepomp’

Sta je binnenkort voor de keuze om wel of niet over te stappen op een eigen (hybride) warmtepomp?

Grunneger Power heeft aangeboden om wijkbewoners te begeleiden in het maken van een persoonlijk stappenplan om de overstap naar een warmtepomp in kaart te brengen. Naast de noodzakelijke aanpassingen aan de woning komen ook een indicatie van de mogelijke kosten en het in kaart brengen van subsidies aan bod. Meld je aan voor dit traject door een mailtje te sturen naar duurzaamreitdiep@gmail.com, dan ontvang je meer informatie zodra duidelijk is hoe dit georganiseerd gaat worden.