Wijkkrant en Website

Doel van de commissie:

Het maken van een wijkkrant en een digitale nieuwsbrief om de wijkbewoners van de wijk Reitdiep te informeren over actualiteiten, gebeurtenissen en toekomstige evenementen in en rondom de wijk. Het vergroten van de betrokkenheid van zowel buurbewoners als ondernemers bij (ontwikkelingen in) de wijk.

Activiteiten van de commissie

  • Eens per jaar uitbrengen van een papieren wijkkrant.
  • Ongeveer acht keer per jaar uitbrengen van de digitale nieuwsbrief `Rietpraat’.

Leden van de commissie wijkkrant/ wijkwebsite

    • Alexandra Groote (coördinatie en redactie)

Adverteren in de wijkkrant

Wij geven eens per jaar een papieren wijkkrant uit. De oplage van deze krant is momenteel zo’n 1.200 stuks, maar dit zal uiteraard meer worden door de uitbreiding van onze wijk. Wij bieden de mogelijkheid om tegen aan aantrekkelijk tarief te adverteren in de wijkkrant. Hieronder geven we per formaat de tarieven weer voor de advertenties.

Formaat Prijs
A4, staand formaat € 185,00
A5. liggend formaat € 95,00
A6, staand formaat  € 60,00
A7, liggend formaat  € 35,00

Mocht u gebruik willen maken van deze optie dan kunt u een bericht sturen via het contactformulier. Let op: het formaat is gekoppeld aan een liggende of staande advertentie. Houd daar rekening mee bij de opmaak van de advertentie.

Uw logo in de digitale nieuwsbrief

In de digitale nieuwsbrief is het mogelijk om uw logo op te nemen, waarin we kunnen doorlinken naar uw eigen website. Het opnemen van uw logo in de nieuwsbrief kost slechts €20 per keer.