Wijkkrant en Website

Doel van de commissie:

Het maken van een wijkkrant voor het informeren van de bewoners van Reitdiep over actualiteiten en gebeurtenissen in en rondom de wijk. Het betrekken van de buurbewoners en ondernemers bij de wijk. Het informeren over toekomstige evenementen.


Activiteiten van de commissie

Het twee of drie keer per jaar uitbrengen van de wijkkrant.


Leden van de commissie wijkkrant/ wijkwebsite

    • Arie van der Meer (vormgeving)
    • Alexandra Groote (coördinatie en redactie)

Adverteren in de wijkkrant

3 à 4 maal per jaar wordt er een wijkkrant uitgegeven. De oplage van deze krant is momenteel zo’n 1.000 stuks, maar dit zal uiteraard meer worden door de uitbreiding van onze wijk. In deze wijkkranten bestaat de mogelijkheid te adverteren en dit kan tegen een aantrekkelijk tarief omdat de wijkvereniging geen winstoogmerk heeft. Hieronder een tabel met de prijzen per advertentie per uitgave voor het kalenderjaar 2016.

Formaat Prijs
A4 € 166,00
A5 € 83,00
A6 € 50,00
A7 € 30,00

Mocht u gebruik willen maken van deze optie dan kunt u een bericht sturen via het contactformulier.