Commissie Verkeer en Veiligheid

Doel

De commissie Verkeer en Veiligheid zet zich in voor beter verkeer, vervoer en veiligheid in de wijk Reitdiep. Wij overleggen met de Gemeente Groningen en bedenken plannen, ideeën en soms acties voor een betere en veiligere leefomgeving.


Activiteiten

De commissieleden verzamelen de aandachtspunten en verbeteronderwerpen die in relatie staan tot verkeer, vervoer en veiligheid in de Reitdiepwijk. Deze punten/onderwerpen worden over het algemeen door de Reitdiepwijk bewoners aangedragen. De laatste jaren waren er vooral meldingen op het gebied van verkeer. Een voorbeeld hiervan is het gevoel van (on)veiligheid bij de kruispunten van de scholen in de wijk. De commissie bespreekt deze punten regelmatig in de commissievergaderingen en zoekt naar oplossingen. Vaak moeten de problemen in overleg en/of door de Gemeente Groningen opgelost worden. In dat geval bespreekt de commissie de onderwerpen met de Gemeente Groningen.


Leden

  • Arnaud Paagman
  • Vacature: Wil je ook lid worden van de commissie Verkeer en Veiligheid, neem dan contact op via het contactformulier.