Ontstaan van de wijkvisie

In de Gemeente Groningen kan je als wijk gebruik maken van een zogenoemd wijkwethoudersbudget. Om hierop aanspraak te maken, moet je als wijk jaarlijks een top drie aanleveren van zaken die je voor de wijk wilt regelen. Het bestuur van de wijkvereniging Reitdiep heeft (in goed overleg met de gemeente) besloten te willen werken met een meerjarenplan in de vorm van een wijkvisie. Op deze manier kunnen we plannen voor de langere termijn realiseren, in plaats van ieder jaar een aantal kleine(re) projecten uit te voeren.

Opstellen van de wijkvisie

De visie is opgesteld (onder professionele begeleiding) door een aantal actieve bewoners met input van bewoners die tijdens de Algemene Ledenvergaderingen van de wijkvereniging hun ideeën hebben ingebracht. Deze input is aangevuld met de resultaten van de enquête, die door een groot deel van de bewoners is ingevuld. Daarmee is het een wijkvisie door en voor wijkbewoners. De drie thema’s die centraal staan zijn; ‘Groen’, ‘wijk voor iedereen’ en ‘verbinden en ontmoeten’. Daarnaast hebben bewoners aangegeven zich actief te willen inzetten voor het realiseren van prioriteiten uit de wijkvisie.

Toekomstgericht

De visie is gericht op de toekomst van de wijk. De stip aan de horizon die is gedefinieerd voor 2026 is: Een prettig woon-, leef-, werk- en ondernemersklimaat in een veilige omgeving. De visie is niet alleen bedoeld om ideeën en plannen te toetsen, maar vormt ook een inspiratie voor bewoners om zelf de toekomst van de wijk vorm te geven. En door prioriteiten te stellen, kan de gemeentelijke subsidie worden besteed aan zaken die voor onze wijk het meest noodzakelijk of gewenst zijn.

Wil je weten hoe het ervoor staat met alle plannen, kijk dan op de pagina ‘stand van zaken’