Algemeen Bestuur

Op de Algemene Ledenvergadering van 11 maart zijn nieuwe bestuursleden benoemd, het huidige bestuur ziet er als volgt uit:

Riewinga Wierenga, voorzitter en lid nabuurcommissie Elker/Wilster

Marc Nagelhout, penningmeester

Thanh Mai, algemeen bestuurslid en coördinator duurzaamheidscommissie

Lanji Liang, algemeen bestuurslid

Jotika Verdel, algemeen bestuurslid en secretaris

Paul de Roos, algemeen bestuurslid

Arnaud Paagman, algemeen bestuurslid en voorzitter commissie verkeer & veiligheid

Het bestuur hanteert een rooster van aftreden. Nieuwe bestuursleden worden voorgesteld in een Algemene Ledenvergadering. Aan de hand van stemming kan men toetreden tot het bestuur.