Algemeen Bestuur

Op de Algemene Ledenvergadering van 11 maart zijn nieuwe bestuursleden benoemd, het huidige bestuur ziet er als volgt uit:

Riewinga Wierenga, voorzitter en lid nabuurcommissie Elker/Wilster

Marc Nagelhout, penningmeester

John Veenstra, secretaris

Frans Boer, algemeen bestuurslid en coördinator evenementencommissie

Thanh Mai, algemeen bestuurslid en coördinator duurzaamheidscommissie

Johan de Jong, algemeen bestuurslid

Lanji Liang, algemeen bestuurslid

Maaike Krijnen, algemeen bestuurslid

Het bestuur hanteert een rooster van aftreden. Nieuwe bestuursleden worden voorgesteld in een Algemene Ledenvergadering. Aan de hand van stemming kan men toetreden tot het bestuur.