Algemeen Bestuur

Op de Algemene Ledenvergadering van 11 maart zijn nieuwe bestuursleden benoemd, het huidige bestuur ziet er als volgt uit:

Riewinga Wierenga, voorzitter en lid nabuurcommissie Elker/Wilster

Marc Nagelhout, penningmeester

Johan de Jong, secretaris (tijdelijk)

Frans Boer, algemeen bestuurslid en coördinator evenementencommissie

Thanh Mai, algemeen bestuurslid en coördinator duurzaamheidscommissie

Lanji Liang, algemeen bestuurslid

Maaike Krijnen, algemeen bestuurslid

Het bestuur hanteert een rooster van aftreden. Nieuwe bestuursleden worden voorgesteld in een Algemene Ledenvergadering. Aan de hand van stemming kan men toetreden tot het bestuur.