Algemeen Bestuur

Het huidige bestuur ziet er als volgt uit:

Paul de Roos, Voorzitter

Jotika Verdel, Secretaris

Marc Nagelhout, Penningmeester

Arnaud Paagman, algemeen bestuurslid

Alexandra Groote, algemeen bestuurslid

Lanji Liang, algemeen bestuurslid

Het bestuur hanteert een rooster van aftreden. Nieuwe bestuursleden worden voorgesteld in een Algemene Ledenvergadering. Aan de hand van stemming kan men toetreden tot het bestuur.