Algemeen Bestuur

Op de Algemene Ledenvergadering van 25 april 2018 zijn drietal nieuwe bestuursleden benoemd, het huidige bestuur ziet er als volgt uit:

Riewinga Wierenga, voorzitter en lid nabuurcommissie Elker/Wilster

Marco Veurink, penningmeester

Martin de Boer, secretaris

Frans Boer, algemeen bestuurslid en coördinator evenementencommissie

Thanh Mai, algemeen bestuurslid en coördinator duurzaamheidscommissie

Dieuwke Visser, algemeen bestuurslid

Lanji Liang, algemeen bestuurslid

Johan de Jong, aspirant bestuurslid

Marc Nagelhout, aspirant bestuurslid/penningmeester

Het bestuur hanteert een rooster van aftreden. Nieuwe bestuursleden worden voorgesteld in een Algemenen Ledenvergadering. Aan de hand van stemming kan men toetreden tot het bestuur.