Algemeen Bestuur

De wijkvereniging wordt bestuurd door zes betrokken wijkbewoners, die zich vol overgave inzetten voor de belangen van de wijk en haar bewoners. Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Paul de Roos, Voorzitter
  • Jotika Verdel, Secretaris
  • Marc Nagelhout, Penningmeester
  • Arnaud Paagman, algemeen bestuurslid
  • Alexandra Groote, algemeen bestuurslid
  • Lanji Liang, algemeen bestuurslid

Het huidige bestuur

Paul de Roos, Voorzitter

Ik woon al vanaf het begin met mijn vrouw op een prachtig plekje aan de Tjariet. Twee jaar geleden ben ik gestopt met werken en is er tijd vrijgekomen om nieuwe dingen te ondernemen.

Dat was het moment om toe te treden tot het bestuur als  algemeen bestuurslid. Sinds 2023 heb ik de rol van voorzitter. Ik ben een paar keer per week te vinden in wefitness maar erop uitgaan met de camper vind ik ook een leuke bezigheid.

Jotika Verdel, Secretaris

Sinds voorjaar 2021 ben ik actief binnen het bestuur. Mijn voornaamste taken zijn het doornemen van de binnenkomende post, het opnemen van nieuwe leden in het ledenbestand en het maken van verslagen. Vaak ben ik ook aanwezig bij overleggen met de gemeente, andere wijken of organisaties in de wijk.

Deze werkzaamheden geven me meer inzicht in hoe de gemeente werkt met betrekking tot ondersteuning van wijken, en ben ik met heel andere ogen naar onze wijk gaan kijken.

Marc Nagelhout, Penningmeester

Sinds 2011 woon ik samen met mijn vrouw Harmanna aan de Bunderriet.
k ben sinds 2020 actief als penningmeester bij de Bewonersvereniging Reitdiep. Naast het uitoefenen van de kerntaken die bij het penningmeesterschap horen, zoals financiële verslaglegging, en het innen van de contributies, streef ik naar het optimaliseren van activiteiten om de leefbaarheid van de wijk te bevorderen. Daarnaast vervul ik ook bij een aantal andere verenigingen de rol van penningmeester.

Arnaud Paagman, algemeen bestuurslid

Na 5 jaar in Finland te hebben gewerkt voor een IT-bedrijf, keerde ik in 2019 terug naar Nederland. Sinds 2021 ben ik lid van het bestuur en actief met algemene bestuurstaken, het organiseren van activiteiten en ben ik betrokken bij verkeers- en veiligheidskwesties. Wij zijn als bestuur vaak een klankbord of aanjager van zulke kwesties bij de gemeente en aanwezig bij verschillende overleggen om onze wijk te vertegenwoordigen. Denk aan grotere plannen rondom toekomstige bebouwing in de Held of vernieuwing van de westelijke Ringweg, maar ook kleinere zaken zijn zoals verkeersborden en drempels.

Alexandra Groote, algemeen bestuurslid

Sinds 2022 ben ik algemeen bestuurslid van de Wijkvereniging, maar daarvoor was ik al betrokken bij de vereniging als redacteur van de nieuwsbrief ‘Rietpraat’. Om meer gevoel te krijgen bij wat er in de wijk speelt en waar ik in de nieuwsbrief aandacht aan moest schenken, wilde ik nauwer betrokken zijn bij (het bestuur van) de wijkvereniging. Toevallig bleek er op dat moment net behoefte te zijn aan een nieuw bestuurslid en kon ik vrij snel toetreden tot het bestuur. Hierdoor kan ik de bewoners nog beter op de hoogte houden.

Het bestuur hanteert een rooster van aftreden. Nieuwe bestuursleden worden voorgesteld in een Algemene Ledenvergadering. Aan de hand van stemming kan men toetreden tot het bestuur.