Wijkvisie

In 2021 heeft de wijkvereniging, tijdens de Algemene Ledenvergadering, de Visie voor de wijk Reitdiep vastgesteld. De wijkvisie is een meerjarenplan om de leefbaarheid in de wijk Reitdiep te vergroten en richt zich op drie hoofdonderwerpen: ‘groen’, ‘wijk voor iedereen’ en ‘ontmoeten en verbinden’.

Het doel van de wijkvisie is Een prettig woon-, leef-, werk- en ondernemersklimaat in een veilige omgeving. Om deze visie te realiseren is een tijdelijk ingestelde werkgroep gevormd die zich bezighoudt met het uitwerken en realiseren van de plannen. De werkgroep Wijkvisie bestaat op dit moment uit de volgende wijkbewoners:

  • Bert Eilert
  • Irma Koornstra
  • Els van Rijn 
  • Gerda Steringa
  • Jacob de Vries

De werkgroep publiceert regelmatig updates over de stand van zaken in de digitale nieuwsbrief Rietpraat en via onze social media kanalen. Wil je meewerken aan het realiseren van de prioriteiten en activiteiten uit de wijkvisie, vul dan het contactformulier in of stuur een mail naar wijkvisie@reitdiepwijk.nl

Heb je ideeën, suggesties vragen of op- en/of aanmerkingen over de activiteiten, neem dan ook contact op.

Lees alles over de stand van zaken.