Home

  • Rietcarré impressie

Wijkkrant eind 2019

Binnenkort verschijnt er weer een nieuwe editie van de wijkkrant! Heb je copy voor de krant, een mooi redactioneel stuk of wil je adverteren? Stuur dan je informatie vóór 31 oktober aanstaande naar: reitdiepkrant@gmail.com Voor de vaste adverteerders in de krant hierbij het verzoek om wijzigingen tijdig (zie deadline) door te geven, anders gaan we er vanuit dat de advertentie ongewijzigd in …

Meer lezen

Informatiebijeenkomst ‘eilanden’

Informatiebijeenkomsten over toekomstige warmte oplossing voor de eilanden Spijksterriet, OudeRiet, Krommie Riet en Bunderriet.Wij vier medebewoners van u, wonende op Spijksterriet, Oude Riet en Kromme Riet willen debewoners van deze eilanden en Bunderriet graag informeren over onze inspanningen om in detoekomst onze woningen op deze vier eilanden duurzaam te gaan verwarmen. Meer zie de hele …

Meer lezen

Kinderkledingbeurs 11 oktober 2019

Eerder deze week hebben we bij jullie het animo gepeild voor een kinderkledingbeurs in het Wijkgebouw. Hier is enthousiast op gereageerd dus let’s do it! Datum: 11 okt. Tijdstip: 19:00-21:00 uur. Opgave voor een kraam graag voor 1 oktober door te mailen naar: rietvogelkidsclub@gmail.com We vragen een symbolisch bedrag van twee euro per kraam voor …

Meer lezen

Jaagpad vanaf 2 september weer open!

Maandag 2 september aanstaande kunnen we het Jaagpad in Groningen gelukkig weer openstellen voor fiets- en wandelverkeer. Het Jaagpad was een tijd gestremd omdat we daar een gedeelte van ons warmtenet aan hebben gelegd (koppeling Zernike – Planetenlaan). Is het mogelijk dat u hier melding van kunt maken in uw medium? Zie bijgaande link voor …

Meer lezen

Zwerfvuilactie op het water 29 juni

Zaterdag 29 juni aanstaande vanaf 1030 uur lekker het water op en de handen uit de mouwen steken bij een mooi evenement. Doe je ook mee? Om 10.30 uur komen volwassenen, kinderen, Stille Krachten bij het Havenkantoor Reitdiephaven samen. Ze gaan drijfvuil en zwerfafval in de Stadsjachthaven Reitdiep en Reitdiepwijk opruimen. De MilieuStewards van Groningen …

Meer lezen

Wijkkrant Reitdiepwijk 1 2019

De wijkkrant is de afgelopen dagen weer in de wijk bezorgd. Heeft u een Nee Nee sticker of woont u buiten de wijk dan is de krant hier online te lezen. Eind 2019 komt de volgende editie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met reitdiepkrant@gmail.com

Meer lezen