Home

  • Rietcarré impressie

De wijkvereniging Reitdiep kent een bestuur met daaromheen commissies gevormd rond diverse thema’s. Alle werkzaamheden voor/ en door de vereniging vinden plaats op basis van vrijwilligheid en onder het motto:

“De vraag is niet wat de wijk voor u kan doen maar wat u kunt doen voor de wijk”

Gezamenlijk streven we naar een prettig leefklimaat.

Wilt u iets doen voor de wijk? Neem contact op met het bestuur of één van de commissies.

Al onze wijkberichten vindt u op de berichtenpagina. De laatste twee berichten ziet u hieronder:

Derde week van september verwijderen Cabomba

In onze watergangen hebben we zoals al eerder gemeld te maken met de woekerende invasieve exoot Waterwaaier. Het waterschap heeft inmiddels www.harkboot.nl de opdracht gegeven om dit invasieve plantje in onze wateren te bestrijden. De derde week van september wil Harkboot.nl in opdracht van het waterschap Noorderzijlvest beginnen met het verwijderen van Cabomba in onze …

Meer lezen

Commissie Waterbeheer

Doel van de commissie Het doel van de Commissie Waterbeheer is de recreatiefunctie van de wateren in de wijk behouden. Onder recreatie verstaan we zwemmen, hengelsport en pleziervaart. Hierbij gaan we uit van behoud van inheemse planten en dieren en een goede chemische waterkwaliteit. Aanleiding Waterwaaier (Cabomba) is een invasieve exoot, die woekert in de watergangen …

Meer lezen