Wijkvereniging

De wijkvereniging is opgericht op 28 november 2003, de statuten vindt u hier. Wilt u meer weten hoe wij omgaan met uw gegevens? Lees hier onze privacyverklaring.

De wijkvereniging kent een bestuur met daaromheen commissies gevormd rond diverse thema’s. Alle werkzaamheden voor/ en door de vereniging vinden plaats op basis van vrijwilligheid en onder het motto:

“De vraag is niet wat de wijk voor u kan doen maar wat u kunt doen voor de wijk”

Gezamenlijk streven we naar een prettig leefklimaat.

Wilt u iets doen voor de wijk? Neem contact op met het bestuur of één van de commissies.

De bestuursvergaderingen zijn openbaar vanaf 21:00 uur op de volgende data:

16 januari 2019

20 maart 2019

24 april 2019 ALV

12 juni 2019

18 september 2019

20 november 2019