Bingo

Vrijdagavond 5 juli is het weer tijd voor een gezellig bingo-avond! Geef je op via activiteiten@reitdiepwijk.nl

Gratis voor leden van de wijkvereniging. Nog geen lid? Meld je dan meteen aan: https://www.reitdiepwijk.nl/lid-worden/

ReitdiepPOP 2023; een bruisend en feestelijk weekend!

Op 15 en 16 september 2023 was het winkelplein aan de Reitdiephaven weer het toneel van het langverwachte ReitdiepPOP wijkfeest. Het evenement bracht de wijk samen in een sfeer van muziek, gezelligheid en saamhorigheid.

Op de vrijdagavond, gehuld in de meest foute outfits, dansten de feestgangers op hun guilty pleasures, gebracht door de Dj’s van “Proud 2B Fout”. Zaterdag bracht overdag een divers programma met optredens van lokale talenten, waaronder IKC de Rietzee en de Muziekfabriek. Kinderen konden genieten van allerlei activiteiten, van schminken tot het versieren van canvas tassen.

Het hoogtepunt van het weekend was de TOF! Partyband, die zorgde voor een ongekende dosis energie en enthousiasme onder het publiek. Het festivalterrein bruiste van positieve energie.

Het succes van ReitdiepPOP 2023 was te danken aan de inzet van talloze vrijwilligers en de betrokkenheid van de wijkbewoners. Lokale ondernemers droegen bij door sponsoring en faciliteiten beschikbaar te stellen. De vraag naar een vervolg op ReitdiepPOP was alom aanwezig en plannen voor toekomstige edities zijn al weer gesmeed. Dit wijkfeest is niet alleen een muzikaal evenement, maar ook een gelegenheid om de wijk te verbinden en lokale trots te vieren.

Op naar ReitdiepPOP 2024! 

Muzikale groeten van het bestuur, 

Marco, Patrick en Mike

Wil je nog even nagenieten van dit mooie evenement of ben je juist benieuwd wat voor gezelligheid je hebt gemist? Bekijk hieronder dan de prachtige foto’s die zijn gemaakt door Arie van der Meer van FotostudioAM.

Zaterdag 25 november – intocht Sinterklaas!

Bingo!

Op vrijdag 30 juni om 20.00 houden we een gezellige BINGO!

Er zijn hele leuke prijzen te winnen, dus geef je snel op via activiteiten@reitdiepwijk.nl

Voor leden van de wijkvereniging is deze activiteit helemaal gratis! Ben je nog geen lid, meld je dan meteen aan. Het lidmaatschap kost slechts €10 per jaar en geldt voor het hele huishouden!

Zaterdag 8 april paaseieren zoeken in de speeltuin in Kleiwerd

Paasfestival voor de kleintjes!

Help jij dit jaar ook weer de verstopte paaseieren zoeken? Kom zaterdag 8 april vanaf 09:45 naar de speeltuin in Kleiwerd. De paashazen komen daar om 10:00 aan en dan kunnen alle kinderen tot en met 8 jaar de honderden verstopte paaseieren zoeken.

Als jullie ook alle gouden eieren hebben gevonden, dan gaan de twee springkussens aan!

Voor koffie, thee en limonade wordt gezorgd.

Wijklokaal omgetoverd tot Lentebos, vind jij de verstopte paaseieren?

Op donderdag 23 maart is het wijklokaal (Joeswerd 22) omgetoverd tot een waar Lentebos.

Van 14.30 – 15.30 uur mag je langskomen om chocolade paaseieren te komen zoeken. Alle leeftijden zijn welkom!

Na 15.30 uur is het wijkgebouw nog open voor een leuk spelletje of om een Donald Duckje te lezen met een glaasje ranja.

Opgeven is niet nodig, de tijd kan uitlopen tot 16 uur er zijn meerdere rondes mogelijk, per ronde plusminus 3 minuten.

Meer weten?  Neem contact op met de Kidsclub via WhatsApp 06-38709736

Workshop fotografie Reitdiep

De gekleurde huizen in de Reitdiephaven zijn erg fotogeniek. Het is zelfs een van de meest gefotografeerde plekken in Europa.

Wil jij ook weten hoe je mooie foto’s kan maken in de wijk? 

Op 18 december van 16:00 – 18:00 uur, organiseren we een workshop fotografie in Reitdiepwijk. Samen zoeken we de mooiste plekjes op en krijg je tips en trucs van een professionele fotograaf.

Neem vooral je eigen camera mee. Heb je die niet? Geen zorgen, ook met een smartphone kan je mooie foto’s maken. 

Geef je op voor 15 december door middel van een mailtje naar secretariaat@reitdiepwijk.nl met je naam en type camera dat je meeneemt.

Derde week van september verwijderen Cabomba

In onze watergangen hebben we zoals al eerder gemeld te maken met de woekerende invasieve exoot Waterwaaier. Het waterschap heeft inmiddels www.harkboot.nl de opdracht gegeven om dit invasieve plantje in onze wateren te bestrijden. De derde week van september wil Harkboot.nl in opdracht van het waterschap Noorderzijlvest beginnen met het verwijderen van Cabomba in onze wijk. Dit is onderdeel van een meerjarig traject in de aanpak van deze exoot.

Harkboot.nl haalt machinaal zoveel mogelijk weg. Bewoners zijn zelf aan zet om het eigen kadastraal perceel inclusief onder steigers, terrassen, drijvende eilandjes (‘floatlands’) en boten schoon te maken. Machinaal kan de harkboot hier niet bij. Weghalen kan met een gewone hark. Het is belangrijk met wortel en al te verwijderen. Tijdens de werkzaamheden zullen de boten gefaseerd aan de kant moeten. Dit zullen we met elkaar goed moeten coördineren, zodra er meer bekend is over de detailplanning per watergang.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Commissie Waterbeheer: waterbeheer@reitdiepwijk.nl

Commissie Waterbeheer

Doel van de commissie

Het doel van de Commissie Waterbeheer is de recreatiefunctie van de wateren in de wijk behouden. Onder recreatie verstaan we zwemmen, hengelsport en pleziervaart. Hierbij gaan we uit van behoud van inheemse planten en dieren en een goede chemische waterkwaliteit.

Aanleiding

Waterwaaier (Cabomba) is een invasieve exoot, die woekert in de watergangen rond de 6 eilanden: Bunderriet, Kromme Riet, Oude riet, Spijksterriet, Tjariet en Zijlsterried.

De soort kan onder water zeer dichte plantmassa’s vormen waardoor waterlopen volledig dichtgroeien. Andere planten- en diersoorten worden verdrongen en de wateren worden ongeschikt voor recreatie (zwemmen, hengelsport en pleziervaart). Het afsterven van grote hoeveelheden plantenmateriaal veroorzaakt aan het einde van het groeiseizoen bovendien een zuurstoftekort in het water en een onaangename geur. Waterwaaier kan zich zeer snel verspreiden door fragmentatie, bijvoorbeeld bij maaien of door de schoepen van buitenboordmotoren.

Waterwaaier staat op de Unie-lijst van zorgwekkende invasieve uitheemse soorten. Dat betekent dat er een Europees verbod van kracht is op bezit, handel, kweek, transport en import van de soort. Daarnaast geldt voor lidstaten de plicht om in de natuur aanwezige populaties op te sporen en te verwijderen. En als dat niet lukt om de populatie zodanig te beheren dat verspreiding en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen.   

De kosten van de bestrijding zijn zeer hoog. Kleine achtergebleven stukjes plant groeien snel uit tot
nieuwe bronnen. Dit bemoeilijkt een goede bestrijding. Alleen met een goede samenwerking en discipline
tussen waterschap en buurtbewoners, zullen we deze plant uiteindelijk onder controle krijgen.

Activiteiten van de Commissie

Afstemming vindt zoveel mogelijk plaats tijdens bijeenkomsten. Frequentie van de bijeenkomsten hangt af van de noodzaak. Omdat er veel ontwikkelingen zijn, zal de frequentie hoger zijn. Uiteindelijk gaan we toe naar minimaal 1 maal per kwartaal. Onderwerpen die op de agenda van de commissie staan:

  • Samenwerking zoeken met Waterschap Noorderzijlvest, Jachthaven Reitdiep  en andere partijen die ons kunnen helpen bij het realiseren van onze doelen.
  • Informeren en activeren bewoners in de strijd tegen Waterwaaier

Actueel Nieuws

10 september 2022

Het waterschap Noorderzijlvest erkent dat we te maken hebben met de invasieve exoot Waterwaaier. Het waterschap heeft www.harkboot.nl de opdracht gegeven om dit invasieve plantje in onze wateren te bestrijden. De derde week van september wil Harkboot.nl in opdracht van het waterschap Noorderzijlvest beginnen met het verwijderen van Cabomba en grote Waternavel in onze wijk. Dit is onderdeel van een meerjarig traject in de aanpak van exoten. 

Harkboot.nl haalt machinaal zoveel mogelijk weg. Bewoners zijn zelf aan zet om het eigen kadastraal perceel inclusief onder steigers, terrassen, drijvende eilandjes (‘floatlands’) en boten alles schoon te maken. Machinaal kan de harkboot hier niet bij. Weghalen kan met een gewone hark. Het is belangrijk met wortel en al te verwijderen. Tijdens de werkzaamheden zullen de boten gefaseerd aan de kant moeten. Dit zullen we met elkaar goed moeten coördineren, zodra er meer bekend is over de detailplanning per watergang.

29 augustus 2022
Het waterschap Noorderzijlvest erkent dat we te maken hebben met de invasieve exoot Waterwaaier. Het waterschap heeft een offerte bij een bedrijf uitgezet om de wortels van de plant te verwijderen. Dit zal niet in één keer lukken, maar zal in een aantal sessies moeten. Als de offerte er ligt, kijkt het waterschap naar de kosten, manier van werken en planning.

Leden van de Commissie

  • Miranda ten Berge (Tjariet)
  • Karin den Boer (Zijlsterried)
  • Harm-Jan Fonk (Zijlsterried)
  • Rob Lamers (Oude Riet)
  • Meriam Rienks (Tjariet)
  • Jolanda Wassing (Tjariet) – Secretaris
  • Henk Zandstra (Kromme Riet) – Voorzitter
  • Duurt Zuidema (Spijksterriet)

Suggesties

Hebt u zaken die de commissie mee moet nemen in dit overleg meld het ons via de contactpagina of stuur een mail aan waterbeheer@reitdiepwijk.nl.

Bronnen
https://www.invasieve-exoten.info/nl/invasieve-exoten/soorten/unie-lijst-invasieve-
exoten/waterwaaier-cabomba.htm

ALV – Woensdag 20 april 2022

Op woensdagvond 20 april 2022, om 19:30, wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Deze zal plaatsvinden in wijklokaal de Rietvogel, Joeswerd 22.

Aan de orde komen het financieel overzicht en de begroting, een aantal wijzigingen in de statuten, vertrekkende en nieuwe bestuursleden. Tevens zal er een update gegeven worden van de wijkvisie, die vorig jaar gepresenteerd en vastgesteld is.

Daarbovenop komt de ook de gemeente langs om in het kort een presentatie te geven van de basismonitor. Deze monitor wordt door de gemeente opgesteld aan de hand van verzamelde data uit verschillende bronnen. De Basismonitor is bedoeld om één toegankelijk digitaal punt te zijn om beleidsrelevante gegevens van de gemeente Groningen beschikbaar te stellen. Ook zal de gemeente een toelichting geven op de animatiefilm Top 3 van de gemeente.

Kortom een vol programma! Daarom beginnen we ook eerder dan voorgaande jaren.

Omdat we een idee willen hebben hoeveel mensen ongeveer naar de ALV komen, verzoeken wij je om aan te geven of je van plan bent te komen. Dat kan je doen door een mail te sturen naar secretariaat@reitdiepwijk.nl

Mocht je vragen hebben die je beantwoord wilt hebben op die avond, stuur die dan ook alvast op, zodat we ons daarop kunnen voorbereiden.