Derde week van september verwijderen Cabomba

In onze watergangen hebben we zoals al eerder gemeld te maken met de woekerende invasieve exoot Waterwaaier. Het waterschap heeft inmiddels www.harkboot.nl de opdracht gegeven om dit invasieve plantje in onze wateren te bestrijden. De derde week van september wil Harkboot.nl in opdracht van het waterschap Noorderzijlvest beginnen met het verwijderen van Cabomba in onze wijk. Dit is onderdeel van een meerjarig traject in de aanpak van deze exoot.

Harkboot.nl haalt machinaal zoveel mogelijk weg. Bewoners zijn zelf aan zet om het eigen kadastraal perceel inclusief onder steigers, terrassen, drijvende eilandjes (‘floatlands’) en boten schoon te maken. Machinaal kan de harkboot hier niet bij. Weghalen kan met een gewone hark. Het is belangrijk met wortel en al te verwijderen. Tijdens de werkzaamheden zullen de boten gefaseerd aan de kant moeten. Dit zullen we met elkaar goed moeten coördineren, zodra er meer bekend is over de detailplanning per watergang.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Commissie Waterbeheer: waterbeheer@reitdiepwijk.nl

Commissie Waterbeheer

Doel van de commissie

Het doel van de Commissie Waterbeheer is de recreatiefunctie van de wateren in de wijk behouden. Onder recreatie verstaan we zwemmen, hengelsport en pleziervaart. Hierbij gaan we uit van behoud van inheemse planten en dieren en een goede chemische waterkwaliteit.

Aanleiding

Waterwaaier (Cabomba) is een invasieve exoot, die woekert in de watergangen rond de 6 eilanden: Bunderriet, Kromme Riet, Oude riet, Spijksterriet, Tjariet en Zijlsterried.

De soort kan onder water zeer dichte plantmassa’s vormen waardoor waterlopen volledig dichtgroeien. Andere planten- en diersoorten worden verdrongen en de wateren worden ongeschikt voor recreatie (zwemmen, hengelsport en pleziervaart). Het afsterven van grote hoeveelheden plantenmateriaal veroorzaakt aan het einde van het groeiseizoen bovendien een zuurstoftekort in het water en een onaangename geur. Waterwaaier kan zich zeer snel verspreiden door fragmentatie, bijvoorbeeld bij maaien of door de schoepen van buitenboordmotoren.

Waterwaaier staat op de Unie-lijst van zorgwekkende invasieve uitheemse soorten. Dat betekent dat er een Europees verbod van kracht is op bezit, handel, kweek, transport en import van de soort. Daarnaast geldt voor lidstaten de plicht om in de natuur aanwezige populaties op te sporen en te verwijderen. En als dat niet lukt om de populatie zodanig te beheren dat verspreiding en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen.   

De kosten van de bestrijding zijn zeer hoog. Kleine achtergebleven stukjes plant groeien snel uit tot
nieuwe bronnen. Dit bemoeilijkt een goede bestrijding. Alleen met een goede samenwerking en discipline
tussen waterschap en buurtbewoners, zullen we deze plant uiteindelijk onder controle krijgen.

Activiteiten van de Commissie

Afstemming vindt zoveel mogelijk plaats tijdens bijeenkomsten. Frequentie van de bijeenkomsten hangt af van de noodzaak. Omdat er veel ontwikkelingen zijn, zal de frequentie hoger zijn. Uiteindelijk gaan we toe naar minimaal 1 maal per kwartaal. Onderwerpen die op de agenda van de commissie staan:

  • Samenwerking zoeken met Waterschap Noorderzijlvest, Jachthaven Reitdiep  en andere partijen die ons kunnen helpen bij het realiseren van onze doelen.
  • Informeren en activeren bewoners in de strijd tegen Waterwaaier

Actueel Nieuws

10 september 2022

Het waterschap Noorderzijlvest erkent dat we te maken hebben met de invasieve exoot Waterwaaier. Het waterschap heeft www.harkboot.nl de opdracht gegeven om dit invasieve plantje in onze wateren te bestrijden. De derde week van september wil Harkboot.nl in opdracht van het waterschap Noorderzijlvest beginnen met het verwijderen van Cabomba en grote Waternavel in onze wijk. Dit is onderdeel van een meerjarig traject in de aanpak van exoten. 

Harkboot.nl haalt machinaal zoveel mogelijk weg. Bewoners zijn zelf aan zet om het eigen kadastraal perceel inclusief onder steigers, terrassen, drijvende eilandjes (‘floatlands’) en boten alles schoon te maken. Machinaal kan de harkboot hier niet bij. Weghalen kan met een gewone hark. Het is belangrijk met wortel en al te verwijderen. Tijdens de werkzaamheden zullen de boten gefaseerd aan de kant moeten. Dit zullen we met elkaar goed moeten coördineren, zodra er meer bekend is over de detailplanning per watergang.

29 augustus 2022
Het waterschap Noorderzijlvest erkent dat we te maken hebben met de invasieve exoot Waterwaaier. Het waterschap heeft een offerte bij een bedrijf uitgezet om de wortels van de plant te verwijderen. Dit zal niet in één keer lukken, maar zal in een aantal sessies moeten. Als de offerte er ligt, kijkt het waterschap naar de kosten, manier van werken en planning.

Leden van de Commissie

  • Miranda ten Berge (Tjariet)
  • Karin den Boer (Zijlsterried)
  • Harm-Jan Fonk (Zijlsterried)
  • Rob Lamers (Oude Riet)
  • Meriam Rienks (Tjariet)
  • Jolanda Wassing (Tjariet) – Secretaris
  • Henk Zandstra (Kromme Riet) – Voorzitter
  • Duurt Zuidema (Spijksterriet)

Suggesties

Hebt u zaken die de commissie mee moet nemen in dit overleg meld het ons via de contactpagina of stuur een mail aan waterbeheer@reitdiepwijk.nl.

Bronnen
https://www.invasieve-exoten.info/nl/invasieve-exoten/soorten/unie-lijst-invasieve-
exoten/waterwaaier-cabomba.htm

ALV – Woensdag 20 april 2022

Op woensdagvond 20 april 2022, om 19:30, wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Deze zal plaatsvinden in wijklokaal de Rietvogel, Joeswerd 22.

Aan de orde komen het financieel overzicht en de begroting, een aantal wijzigingen in de statuten, vertrekkende en nieuwe bestuursleden. Tevens zal er een update gegeven worden van de wijkvisie, die vorig jaar gepresenteerd en vastgesteld is.

Daarbovenop komt de ook de gemeente langs om in het kort een presentatie te geven van de basismonitor. Deze monitor wordt door de gemeente opgesteld aan de hand van verzamelde data uit verschillende bronnen. De Basismonitor is bedoeld om één toegankelijk digitaal punt te zijn om beleidsrelevante gegevens van de gemeente Groningen beschikbaar te stellen. Ook zal de gemeente een toelichting geven op de animatiefilm Top 3 van de gemeente.

Kortom een vol programma! Daarom beginnen we ook eerder dan voorgaande jaren.

Omdat we een idee willen hebben hoeveel mensen ongeveer naar de ALV komen, verzoeken wij je om aan te geven of je van plan bent te komen. Dat kan je doen door een mail te sturen naar secretariaat@reitdiepwijk.nl

Mocht je vragen hebben die je beantwoord wilt hebben op die avond, stuur die dan ook alvast op, zodat we ons daarop kunnen voorbereiden.

Paasfestival voor de kleintjes

Help jij dit jaar ook de verstopte paaseieren zoeken? Kom zaterdag 16 april naar het speelveld aan Kleiwerd!

De paashaas is terug van weggeweest! Alle kinderen uit de wijk mogen op zoek gaan naar de paaseieren die de paashaas heeft verstopt. Zaterdag 16 april kun je samen met heel veel andere kinderen en twee paashazen op zoek. De eieren zijn verstopt bij het speelveld aan Kleiwerd. De paashazen komen daar rond 10:00 aan. Zorg dat jij er ook bent!

Er wordt gezocht in 3 leeftijdsgroepen: 0-2 jaar, 3-4 jaar en 5 t/m 8 jaar. Voor elke groep zijn er eieren met een ander kleurtje. Dit jaar zijn er ook gouden eieren te vinden! En de vinder van een reuzenei krijgt een speciale prijs. Na het zoeken is er nog volop tijd om rond te springen als een paashaas op de springkussens en een glaasje ranja te drinken. Voor de volwassenen staan koffie, thee en koek klaar!

Paasfestival Kleiwerd 16 april 2022
Paasfestival Kleiwerd 16 april 2022

Let’s Gro en de Groninger wijkvernieuwing

Bericht van de gemeente:

“In een aantal kwetsbare Groningse wijken richten we ons op het aanpakken van armoede, het verbeteren van woningen en onderwijs en hoe we de wijk groener en veiliger kunnen maken. We willen een veilige buurt creëren voor iedereen, waar je prettig, duurzaam en gezond kunt wonen en werken. Een wijk waar kinderen positief opgroeien en gelijke kansen krijgen. Wijkbewoners, ondernemers, woningcorporaties, WIJ-teams, scholen, politie,
gemeente en andere partijen werken daarin samen.

Tijdens het gratis inspiratiefestival Let’s Gro kijken we, graag samen met jou, naar de resultaten tot nu toe. Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat betekent dit voor de aanpak de komende jaren? En.. je kunt kennismaken met het prachtige initiatief ‘Wijkmakers’.

Dus zet in je agenda:
Vrijdag 5 november: tour langs vernieuwingsprojecten in Beijum, Korrewegwijk, De Hoogte, Selwerd en De Wijert

Zaterdag 6 november: 10:00 – 18:00 uur Wijkvernieuwing in het Forum

Binnenkort verschijnt meer informatie en het programma op https://forum.nl/nl/letsgro.
Wil je alvast meer weten over de wijkvernieuwing? Check dan deze pagina:
https://gemeente.groningen.nl/organisatie/wijken-en-dorpen/groninger-wijkvernieuwing

Foto: David Vroom (project 'Ik blijf hier').
Foto: David Vroom (project ‘Ik blijf hier’).

Doe gratis mee met Junior Energiecoach!

Want met energie kun je lachen

Junior Energiecoach is een leuk en leerzaam spel voor het hele gezin. Je leert er van alles over
energie, geld en het milieu en het is ook nog eens goed voor je portemonnee. Gedurende vijf weken
ontdekken kinderen (7-12 jaar) en hun ouders dat thuis energie besparen niet ingewikkeld, saai of
duur hoeft te zijn. Zo ga je op lampenjacht en op stekkerexpeditie en valt er elke week een prijs te
winnen. Ook zijn er ieder week nieuwe filmpjes met het van TV bekende Varkentje Rund.

Meld je nu aan!
Ben je enthousiast en wil je meedoen? Schrijf je dan in op juniorenergiecoach.nl/meedoen. Ontvang
je het startpakket thuis. De start is op 8 oktober.

Junior Energiecoach
Junior Energiecoach

De kandidaten die door zijn!

Op 28 en 29 Augustus waren de voorrondes. Daar kwamen in totaal 13 duo/teams heen. Elk kwartier 1 team. Daar werd gejureerd door de jury. De jury bestond deze keer uit: Annette Heins, Carin Omlo, Laurie Smeets en Yesse Omlo. Zij hebben van alles wat geproefd. Silke Smeets die zorgde er voor dat iedereen zich fijn voelde maar ook zorgde zij er voor dat de AVG Wet werd ingevuld en dat soort dingen.

Na al het proeven van die 13 teams kwam de moeilijke taak: 5 duo’s uitkiezen die door gaan. Uiteindelijk zijn het Norah & Noor, Loïs, Mirjam & Nina (Mirjam zie je niet op de foto omdat zij helaas ziek was), Nora en het duo Femke & Isabelle. Het was die dag een groot succes! De winnende duo’s gaan door naar de finale op 2 oktober. Hoe het op die dag allemaal gaat is nog niet bekend. Op de website wordt je op de hoogte gehouden. Als het volgend jaar nog een keer gehouden wordt kunt u zich ook aanmelden! ‘Dat is zeker een aanrader’ zegt Yesse Omlo (Jury en organisator). Maar de concurrentie was deze keer heel groot, dus dat wordt dan spannend. Eerst nu maar even kijken of dit een succes is.’ ‘Het is heel goed georganiseerd’ volgens Carin Omlo (Jurylid).

Workshop Groene daken

Hallo wijkgenoten, 


Wisten jullie dat meer groen in je directe omgeving bijdraagt
aan je gevoel van welbehagen? Maar ook zorgt voor een
aangenamere temperatuur op de warmste dagen van het jaar.
Dit zijn enkele van de vele voordelen van groen in de wijk. Een
goed middel om meer groen te realiseren in de directe
omgeving zijn groene daken.


Op woensdagavond 6-10-2021 organiseren we een workshop
Groene daken in ons Wijklokaal. 

Onder leiding van Wouter Banus maken we samen een echt
groen dak en horen we alle voordelen die het oplevert. 
Dit is een maatregel die we individueel kunnen ondernemen
tegen de klimaatverandering. Het zorgt ook voor een directe
verbetering van je woonomgeving.
I.v.m. Met het coronavirus hanteren wij een maximum van 20
personen. 

Inloop is om 19.00 uur en de workshop is van 19.30 tot 21.30 
Graag aanmelden via duurzaamreitdiep@gmail.com
Hopelijk zien we elkaar de 6 e !

Uitnodiging: Doe mee aan de World Cleanup Day op zaterdag 18 september!

Op zaterdag 18 september is het World Cleanup Day. Een mooie gelegenheid om onze omgeving weer zwerfvuilvrij te maken. Tijdens deze grootste wereldwijde opruimactie wordt in ruim 180 landen de planeet een grote schoonmaakbeurt geven.

Wat doen wij?
Samen met de gemeente Groningen, de ‘stille krachten’ en de Petty foundation organiseren we daarom op deze dag een schoonmaakactie voor de gehele wijk Reitdiep (en omgeving).

Ook logisch: je omgeving een beetje schoonhouden. Want al die rondzwervende zakken, blikkies, verpakkingen en andere zooi, dat ziet er niet uit. Bovendien is het gevaarlijk voor beesterij. Qua inslikken en stikken en zo.

Je kunt zelf kiezen welk deel van de wijk je wilt aanpakken. Je kunt meedoen als wandelaar, maar je kunt ook het water op gaan om vanuit een bootje of een kajak ook onze rietkragen vanaf het water een beurt te kunnen geven.

De actie start vanuit twee centrale punten in de wijk (kies maar welke handig is):
– het wijklokaal aan de Joeswerd:
– het havenkantoor
en duurt van 13.00 tot 16.00 (maar je mag ook een deel hiervan meedoen).


Wil je meedoen, dan je graag aanmelden door een mail te sturen naar: klaasgalama@hotmail.com.
Vermeld hierin jouw naam, mailadres, startpunt en het aantal personen waarmee je op pad gaat.
Wij zorgen voor de opruimsets en het afvoeren van de verzamelde rommel.

Voor de ‘schoonste straat in de wijk’ is er aan het einde een leuke verassing, en ook voor de deelnemers proberen we de middag zo leuk mogelijk te maken.

Reserveer de datum in je agenda en geef je op! Ik heb mooi weer besteld!!

Product bevat plastic
Product bevat plastic

Heel Reitdiep Bakt!

Beste inwoners van Reitdiep,

Wij gaan binnenkort een bakwedstrijd houden! En kent u Heel Holland Bakt? Misschien wel! Wij gaan nu een Heel Reitdiep Bakt organiseren! Het is een versie voor ouder en kind! Voor kinderen van groep 3 tot en met 8 (van Reitzee of Meander). Groep 3 tot en met 5 verplicht met een ouder, daar boven mag je alleen maar hoeft niet. Er worden foto‘s gemaakt zodat we dat bijv. in een krantje kunnen zetten.

U kunt zich aanmelden via de pagina Heel Reitdiep Bakt!