Wijklokaal Rietvogel

Gebruik maken van het wijklokaal:

Het wijklokaal is gevestigd in de dependance van de twee scholen (Joeswerd 22)  en is eigendom van de wijkvereniging. Het is mogelijk om gebruik te maken van het wijklokaal. Het algemeen wijkbelang staat hierin voorop. Wil je gebruik maken van het wijklokaal? Stuur dan een mail naar wijklokaalrietvogel@reitdiepwijk.nl en vraag naar de mogelijkheden.

Geschiedenis

Het wijklokaal is op 15 april 2016 feestelijk geopend, door wethouder Paul de Rook. De naam “Rietvogel”, was de winnende inzending de wijk-prijsvraag. De Rietvogel is eigendom van Wijkvereniging Reitdiep.

De Reitdiepwijk had al jaren behoefte aan een plek waar kan worden gepraat en gewerkt. In onze wijk wonen actieve en initiatiefrijke mensen. Sinds een aantal jaren worden wekelijks activiteiten voor jong en oud georganiseerd door Cultuur en Sport Reitdiep, kortweg C&S. Deze activiteiten, van textielavonden voor volwassenen tot vlotten bouwen voor de jeugd, vonden, vanwege een gebrek aan een ruimte op diverse locaties plaats, in en buiten de wijk.

De uitbreiding van de scholen was aanleiding om de gemeente nogmaals te laten weten dat we als wijk behoefte hadden aan een eigen ruimte. De wijkvereniging en gemeente zijn na overleg overeengekomen dat hier gezamenlijk voor betaald zou gaan worden. De gemeente betaalde het grootste deel en de wijkvereniging legde een bedrag van 10.000 euro bij. C&S kreeg daarnaast een subsidie van Wijken voor Jeugd toegekend voor de inventaris. De vaste inventaris is grotendeels door wijkbewoners ontworpen en gemaakt. Kom vooral eens een kijkje nemen tijdens een van de activiteiten!

In het lokaal zijn diverse voorzieningen, zoals tafels en stoelen, een keukentje, een podium, werkbanken en een bar. Daarnaast zijn er veel creatieve spullen en gereedschappen. De keuken is ingericht om met veel mensen te kunnen bakken en koken (en eten). Het wijklokaal wordt wekelijks voor verschillende activiteiten georganiseerd door C&S gebruikt. Daarnaast maken de scholen en wijkcommissies en wijkbestuur gebruik van het wijklokaal. Het merendeel van de gebruikers komt uit de wijk. Het beheer wordt gedaan door vrijwilligers.