Nabuurschap Elker

Doel van de commissie

Het bevorderen van goed nabuurschap, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met zowel de belangen van Elker (voorheen Poortje) als de belangen van de bewoners van de wijk Reitdiep. Waar die belangen tegengesteld mochten blijken, zal naar een voor beide partijen zo goed mogelijke oplossing gestreefd worden. Waar die belangen parallel lopen worden activiteiten en communicatie richting derden (bijvoorbeeld de overheid) zo goed mogelijk op elkaar afgestemd.

Activiteiten van de Commissie

Afstemming vindt zoveel mogelijk plaats tijdens bijeenkomsten, die één keer per kwartaal plaatsvinden. Indien de situatie dit vereist kunnen bepaalde zaken tussendoor besproken en geregeld worden. Bijvoorbeeld bij calamiteiten of afhandeling van klachten.

Onderwerpen die momenteel in bespreking zijn of regelmatig op de agenda van de commissie verschijnen:

 • De verkeerssituatie in de wijk. De plannen van de gemeente t.a.v. het Reitdiepplein. De toegang tot het terrein van Elker. De parkeersituatie aan de Hoogeweg, etc. Het Openbaar Vervoer van en naar de wijk.
 • Ontwikkelingen bij Elker, zoals: veranderingen in de organisatie, eventuele nieuwbouw, aanpassingen aan de bestaande bouw, enzovoort.
 • Afhandeling van klachten van buurtbewoners met betrekking tot eventuele overlast door jongeren.
 • Buurtevenementen zoals de Sport- en Speldag, de Reitdieprun, de Avondvierdaagse en ReitdiepPOP. En de mogelijkheden van Elker om hierin te participeren.
 • Door Elker zelf georganiseerde activiteiten, zoals de Summerschool en de kerstmarkt.

Actueel Nieuws

Er wordt door de wijk en Elker samen gewerkt in diverse projecten. Zoals een voetbaltoernooi tussen teams uit de wijk en teams met jongeren van Elker. Een ander voorbeeld is de opening van het nieuwe wijklokaal, waarbij jongeren van Elker ingeschakeld worden bij de catering.

Leden van de Commissie

Namens de wijk:

 • Arnoud Punt (Reitdiephaven)
 • Hiebo Muntinga (Ondernemer Reitdiephaven)
 • Renger Afman (Reitdiephaven)

Namens Elker:

 • Mike van Wissing (Management)
 • Communicatieadviseur Elker
 • Marian Kraaijinga (secretariaat, notulering)
 • De laatste jaren wordt het overleg ook bijgewoond door de wijkagent (momenteel Wil Eissens)

Suggesties

Hebt u zaken die de commissie mee moet nemen in dit overleg meld het ons.