Financiële verantwoording en Wijkvisie Reitdiep

Op 21 april heeft de Algemene ledenvergadering plaatsgevonden.

Tijdens deze vergadering is er door de leden akkoord gegeven op de financiële verantwoording 2020 en op de Wijkvisie Rietdiep.

Deze laatste is, onder professionele begeleiding, opgesteld met behulp van input van bewoners. Ook zijn de resultaten van de enquête die deze winter is gehouden hierin meegenomen.

302 mensen hebben gereageerd op de enquête, en 280 daarvan hebben de enquête volledig ingevuld!

De wijkvisie geeft de prioriteiten voor de ontwikkeling van de wijk Reitdiep weer, en zal richting de gemeente de basis vormen voor gesprekken hierover. De visie is niet alleen een toets voor allerlei plannen maar vormt ook een inspiratie voor bewoners in de buurt om zelf de toekomst van de wijk vorm te geven. En door prioriteiten te stellen, kunnen we de gemeentelijke subsidie die beschikbaar is voor de wijk daar besteden waar dit het meest noodzakelijk of gewenst is.

Wil je meedenken of meedoen met de uitwerking van de prioriteiten, geef je naam en emailadres dan door aan het bestuur.   

Beide documenten zijn hier te lezen.