Home

Meet & Greet

MEET & GREET -update-

“Meet & Greet” -update- Op zondag 18 Maart staat het Winkelplein Reitdiephaven in het teken van verbinden en ontmoeten, letterlijk “Meet &Greet” je (nieuwe) wijkbewoners. Wij willen graag alle ondernemers, mensen die cursus, workshops etc geven die wonen en werken in de wijk Reitdiephaven de ruimte en de gelegenheid geven om zichtbaar te zijn en …

Meer lezen

gemeente groningen logo

Aanpak Ring West

Na voltooiing van de ombouw van Ring Zuid medio 2022 is de gehele ringweg van Groningen vrij van verkeerslichten, met uitzondering van het noordelijk deel van de Ring West. Met de verwachte verkeersgroei wordt de noodzaak om ook de Ring West aan te pakken steeds groter. Meer informatie: https://gemeente.groningen.nl/aanpak-ring-west

Meer lezen

Comité bezorgde bewoners Reitdiephaven

Comité bezorgde bewoners Reitdiephaven wil u graag informeren over enkele hoogstaande ontwikkelingen in de wijk. Weet u dat er in ieder geval EEN, maar de gemeente TWEE woontorens in de Reitdiepwijk wil zien. Een van circa 52.5 m ( In de haven voor de Action) en een van circa 70 m (naast het Poortje). De …

Meer lezen

Enquête transformatie Campus Zernike in actieve ageing Campus

De Campus Zernike is bezig met het transformeren naar een actieve ageing Campus, Dit kunnen wij natuurlijk niet alleen en vragen hierom de hulp van de nabij gelegen wijken om ons hierbij te helpen. Wijken als Paddenpoel en Selwerd doen al mee, Het betreft het invullen van een korte enquête die in kaart brengt hoeveel …

Meer lezen

Probleem automatische incasso contributie

Aan de leden van wijkvereniging Reitdiepwijk: helaas hebben wij door omstandigheden de contributie over 2017 niet middels een automatische incasso kunnen innen. Zodra wij groen licht krijgen van de SNS Bank zullen wij dit alsnog doen. Wij vragen uw begrip hiervoor. Met vriendelijke groet, Het bestuur van de Bewonersvereniging Reitdiep  

Meer lezen