Evenementen Commissie

Doel evenementencommissie

De evenementencommissie heeft als doel het mogelijk maken van evenementen voor en door bewoners van de Reitdiepwijk. De evenementen moeten verbinding hebben met één van de doelen van de vereniging; het bevorderen van het woon- een leefmilieu.

De evenementen hebben een openbaar (voor leden en niet leden) en niet commercieel karakter. Door het wegvallen van specifieke subsidies voor dergelijke evenementen in 2013 zal er een groter beroep worden gedaan op creativiteit van bewoners en bereidwilligheid van ondernemers om evenementen mogelijk te maken.


Evenementen

De jaarlijks terugkerende evenementen zijn momenteel ondergebracht bij verschillende buurtbewoners die vervolgens met meer of minder vrijwilligers het evenement organiseren. Voor enkele activiteiten zijn zeer veel vrijwilligers nodig en deze worden via allerlei kanalen geworven. De huidige evenementen zijn vooral gericht op kinderen (en hun ouders) dit is eerder een gevolg van de kinderrijke wijk dan een specifieke keuze.

Evenementen en activiteiten in het wijklokaal zullen in de loop van 2019 weer opgestart worden door twee enthousiaste wijkbewoners.


Jaarlijkse terugkerende evenementen:

  • Zwerfvuilactie lentekriebels, eenmaal per jaar twee uurtjes zwerfvuil opruimen
  • Paasfeest voor de allerkleinsten met oa paaseieren zoeken
  • Vrijmarkt Koningsdag in de Reitdiephaven
  • Avond4daagse door en om de wijk
  • Reitdiephavenrun
  • Sinterklaasintocht in de Reitdiephaven
  • Kinderschaatstocht (alleen bij natuurijs)


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de evenementencommissie.