Reactie open brief Dorkwerd

Op 16 januari hebben we een open brief gepubliceerd die aan de gemeente en provincie Groningen is verstuurd. Hieronder de reactie van de gemeente Groningen en daaronder onze reactie op die brief.

Reactie-open-brief-Dorkwerd-5-2-21

Onze reactie:

Gemeente en provincie Groningen laten een 12 hectare groot zonnepark op Zernike Campus Groningen (nu nog slibdepot Dorkwerd) aanleggen. Maximaal bezet met zonthermiepanelen en dus géén ruimte voor de natuur. Politiek Groningen heeft als beleid, dat er alleen zonneparken mogen worden aangelegd waar wel voldoende ruimte is voor de natuur. Sinds 2018 bepleiten we als wijkvereniging en vereniging Dorkwerd en omgeving ook voor ruimte voor de natuur op dit park. Nadat aan de exploitant al vergunning was verleend, mochten we alsnog in “co-creatie”, meepraten over “.. een zo goed mogelijk natuurherstel en verdere natuurontwikkeling .. ” op het park en er omheen. We mochten praten om het plan aan te passen: “Dus niet uitgaande van het gegeven plan, maar los daarvan.” (Citaten uit het verslag van gesprek met gemeente en provincie). In stilte blijken gemeente en provincie door te werken aan het park, vol panelen en zonder ruimte voor de natuur. We schreven daarom een openbrief aan de Groninger politiek. (zie voorgaande FB bericht ).  Wethouder Philip Broeksma stuurde ons antwoord namens de gemeente (zie bovenstaande brief). Lees en kijk zelf maar of u snapt waarom Groningen hier ten koste van de natuur haar eigen beleid aan haar laars lapt. Iets met (subsidie)geld en macht? Wij vragen ons af wat Groningen nu werkelijk meent van haar beloften over burgerparticipatie, draagvlak voor de energietransitie, natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen. We gaan de wethouder om een gesprek vragen. Wordt vervolgd…