ENQUÊTE INVULLEN

Uw mening is belangrijk!

Reitdiep: een volwassen wijk in ontwikkeling
Het zal u niet zijn ontgaan dat onze prachtige wijk Reitdiep de afgelopen jaren flink is gegroeid. De wijk telt nu circa 3000 bewoners. En met de komst van de Reitdiephaven, een verscheidenheid aan winkels, twee basisscholen en zélfs en eigen popfestival, mogen we nu spreken over een volwassen wijk, die volop in ontwikkeling is.


Wijkvisie
Samen met de bewoners willen we als wijkvereniging Reitdiep – die 17 jaar bestaat – kijken waar we de komende jaren met de wijk naar toe willen en hoe we een prettig leef-, werk- en ondernemersklimaat kunnen creëren in een veilige omgeving. Tijdens diverse visiebijeenkomsten, heeft een aantal bewoners hiervoor al verschillende ideeën aangedragen.


Uw mening is belangrijk!
We leggen deze ideeën nu graag voor aan alle bewoners van de wijk. Uw mening is belangrijk, of u hier nu net bent komen wonen, of een bewoner bent van het eerste uur! We vragen u daarom een korte vragenlijst in te vullen waarin u kunt aangeven welke aandachtspunten u het belangrijkste vindt voor onze wijk. En uiteraard zijn aanvullingen of andere ideeën die u heeft, ook van harte welkom!


Het invullen van de enquête duurt slechts enkele minuten en kan tot uiterlijk 15 februari.

Klik hier om naar de enquête te gaan

Click here for the English version of the survey