Ontwikkeling festivalterrein in stroomversnelling

Op dit moment lijkt de ontwikkeling van het festivalterrein ( zie afbeelding) aan de Reitdiephaven in een stroomversnelling te zijn Festivalterrein reitdiephaven impressoegekomen. De gemeente en een projectontwikkelaar zijn druk in de weer met het uitwerken van plannen voor hoogbouw op deze locatie.

Vanuit de bewoners van de Reitdiephaven is een comité gevormd om als spreekbuis richting gemeente te kunnen fungeren. Dit comite bestaat uit Astrid Francissen, Marjon Galema, Ernst Buurma en Thanh Punt.

Op dinsdag 30 mei om 20.00 wordt er door het comité een informatieavond hierover georganiseerd in ons wijkgebouw( Joeswerd 22) en horen wij graag uw mening over het festivalterrein/ woontoren. Bij deze bent u van harte uitgenodigd.

We zullen proberen u zo goed mogelijk te informeren over de ontwikkelingen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via bestuur@reitdiepwijk.nl

Voor meer info zie ook:

Planontwikkeling:

Reactie op planontwikkeling:
Nieuwsbericht: