Commissie Verkeer en Veiligheid (CVV) zoekt voorzitter en leden (M/V)

Wijkvereniging Reitdiepwijk, Commissie Verkeer en Veiligheid (CVV) zoekt 

Zoekt een nieuwe voorzitter en extra leden (M/V)

De commissie Verkeer en Veiligheid zet zich in voor beter verkeer en veiligheid in de wijk Reitdiep. Wij overleggen met betrokkenen en bedenken plannen, ideeën en soms acties voor een betere en veiligere leefomgeving.

Van een nieuwe voorzitter en leden wordt verwacht dat hij/zij

  • affiniteit heeft met verkeer en veiligheid,
  • goede contactuele eigenschappen bezit,
  • kan samenwerken en goed kan luisteren,
  • beschikt over gezond verstand, diplomatieke vaardigheden, creativiteit én een dosis geduld.

Huidige commissieleden: 

  • Arnold Dik
  • Ernst Buurma
  • Astrid Francissen (voorzitter)

Astrid wil afscheid nemen als voorzitter wegens ziekte, maar blijft lid van verkeerscommissie.

De commissie komt ongeveer 4x per jaar bij elkaar. Verdere tijdsbesteding is afhankelijk van actualiteit.

De huidige leden komen voornamelijk uit de Reitdiephaven. De commissie heeft de wens dat gegadigden uit andere delen van de wijk komen.

Activiteiten

De commissie heeft aandacht voor onderwerpen die in relatie staan tot verkeer en veiligheid in de Reitdiepwijk. Deze punten/onderwerpen worden over het algemeen door de bewoners aangedragen die woonachtig zijn in de wijk Reitdiep. De laatste jaren waren er vooral meldingen op het gebied van verkeer. Een voorbeeld hiervan is het gevoel van onveiligheid bij de kruispunten van de scholen in de wijk. De commissie bespreekt deze punten regelmatig in de commissievergaderingen en zoekt naar oplossingen c.q. verbeteringen met de betrokkenen. Dit betekent onder meer overleg met bewoners, gemeentelijke en provinciale overheid en ondernemers.

Contact, vragen, aanmelden? Ons mailadres is cvv@reitdiepwijk.nl