Update Speelplekcommissie

Op 29 augustus jl. is de speelplekcommissie weer bij elkaar gekomen. Allereerst hebben we stilgestaan bij het bereiken van onze eerste doelstelling: de tijdelijke speelplek op het festivalterrein is inmiddels een feit. We zijn blij te merken dat er veel gebruik gemaakt wordt van de speeltuin en dat er veel positieve reacties vanuit de buurt komen.

Onze tweede doelstelling is het inrichten van het nieuwbouwgebied tussen de reitdiephaven en de school. We hebben alle ideeën die jullie naar ons gestuurd hebben geïnventariseerd en verwerkt in een plattegrond die we op 14 september zullen presenteren aan de gemeente.
We nemen dan ook alvast een aantal ideeën mee voor de andere delen van onze wijk (dat is doelstelling drie).

Zodra we met de gemeente gesproken hebben en er meer te melden valt over hoe nu verder, horen jullie weer van ons.

We horen graag van jullie! Mail ons of spreek ons aan!

Hartelijke groet,
Abigail Jane Philpot
Gerda Steringa
Gerhard Hurenkamp
Greetje Elsinga
Karin van der Tol
Mirjam Pieters