Martin de Boer

Author's posts

Nieuws van Duurzaam Reitdiep

In onze wijk zijn verschillende onderzoeken en initiatieven actief rondom het verduurzamen van de woningen. We houden jullie graag op de hoogte van de ontwikkelingen.  Thermische energie uit oppervlaktewater Een groep bewoners van de noordelijke eilanden onderzoekt samen met de gemeente een collectieve oplossing om de woningen op de eilanden duurzaam te gaan verwarmen. In …

Continue reading

Intocht Sint Reitdiephaven 2019

Sinterklaas is bijna weer in het land en komt ook dit jaar weer naar het Reitdiep. Hij zal op 23 november rond 15.00 uur samen met zijn pieten per boot in de Reitdiephaven aankomen. Jullie zijn vanharte welkom om hierbij aanwezig te zijn! Neem gerust je ouders, opa’s en oma’s, familie en vriendjes mee.Je vindt …

Continue reading

Activiteiten Slibdepot 9 november

Zaterdag 9 november a.s. om 10.30-12 uur organiseren we bij het slibdepot vrolijke activiteiten voor kinderen en volwassenen en laten we zien, dat wij op het slibdepot zonthermie beter gecombineerd willen zien met natuurherstel. Helpt u mee en komt u ook?

Inloopbijeenkomst Solarfields 20 november as.

Inloopbijeenkomst namens K3 en SolarFields Om de onduidelijkheid zoveel mogelijk weg te nemen, organiseren wij graag opnieuw een contactmoment.Wij praten u graag bij over de stand van zaken en lichten nader toe hoe het park er concreet uit komt te zien. Suggesties voor verdere optimalisatie van het plan zijn en blijven welkom. Natuurlijk is er …

Continue reading

Niet tegen maar MET, actie op 9 november!

Wijkvereniging Reitdiep en de Vereniging Dorkwerd gaan zaterdag 9 november actie voeren bij het voormalige slibdepot tussen het Reitdiep en het Van Starkenborghkanaal. Dat doen we omdat we vinden dat de omwonenden meer betrokken moeten worden bij de aanleg van het zonthermie-park op deze plek. “Het geheel is in de achterkamertjes van de provincie besloten en …

Continue reading

Persbericht van wijkvereniging Reitdiep en Vereniging Dorkwerd en omgeving over slibdepot Dorkwerd.

Deadline wijkkrant 31 oktober

###Herinnering###Binnenkort verschijnt er weer een nieuwe editie van de wijkkrant!Heb je copy voor de krant, een mooi redactioneel stuk of wil je adverteren? Stuur dan je informatie vóór 31 oktober aanstaande naar: reitdiepkrant@gmail.com Voor de vaste adverteerders in de krant hierbij het verzoek om wijzigingen tijdig (zie deadline) door te geven, anders gaan we er …

Continue reading

Persbericht zonthermie park Dorkwerd

Wijkkrant eind 2019

Binnenkort verschijnt er weer een nieuwe editie van de wijkkrant! Heb je copy voor de krant, een mooi redactioneel stuk of wil je adverteren? Stuur dan je informatie vóór 31 oktober aanstaande naar: reitdiepkrant@gmail.com Voor de vaste adverteerders in de krant hierbij het verzoek om wijzigingen tijdig (zie deadline) door te geven, anders gaan we er vanuit dat de advertentie ongewijzigd in …

Continue reading

Informatiebijeenkomst ‘eilanden’

Informatiebijeenkomsten over toekomstige warmte oplossing voor de eilanden Spijksterriet, OudeRiet, Krommie Riet en Bunderriet.Wij vier medebewoners van u, wonende op Spijksterriet, Oude Riet en Kromme Riet willen debewoners van deze eilanden en Bunderriet graag informeren over onze inspanningen om in detoekomst onze woningen op deze vier eilanden duurzaam te gaan verwarmen. Meer zie de hele …

Continue reading