Update van de speelplekcommissie!

 

Op 31 januari is de speelplekcommissie weer bij elkaar geweest. Hierna hebben we ook nog contact gehad met de gemeente. Hieronder een beschrijving van de huidige situatie:

 

Extra speelelementen in Jukwerd, Eekwerd en Kenwerd

De reacties werden besproken op de enquête, die gehouden werd onder bewoners van de straten Jukwerd, Eekwerd en Kenwerd, over mogelijke extra speelelementen in die straten. Aangezien hiertegen veel bezwaren werden geuit, is besloten geen extra speelelementen te laten plaatsen door de gemeente.

 

School (dependance)

Aangezien er nu budget voor ‘spelmateriaal’ over is, hebben we contact opgenomen met beide scholen en de gemeente. De bedoeling is om een pannaveldje en basketbal te plaatsen naast het schoolplein. Aan de bewoners van het binnenplein van Kleiwerd is nog gevraagd of daar een pannaveldje mocht worden geplaatst, maar daar was bezwaar tegen. Het stuk grond naast de school wordt mogelijk in bruikleen gegeven door de gemeente, hierover komt binnenkort uitsluitsel. Eerst wordt gewerkt aan een plan voor inrichting van het plein. Qua speelelementen wordt gedacht aan bijvoorbeeld een duikelstang of iets vergelijkbaars. We hebben nog gevraagd of er volgend jaar wat materiaal geplaatst kan worden in het toekomstige nieuwbouwdeel naast de dependance.

 

Skatebaan, Basketbalpaal en crossheuvel

Er is een start gemaakt met de aanleg van hiervan. Vanwege de weersomstandigheden heeft de aannemer de werkzaamheden helaas moeten staken. De voorlopige planning is: storten van het beton in week 11/12, plaatsen van de skateboardelementen in week 15/16.

 

Tijdelijke speelplek

De schommel en het hek waren stuk, die zijn gerepareerd door de gemeente.

 

Plaatsen kadebescherming/hek bij speeltuin Hoogeweg

De afdeling Stadsbeheer van de gemeente heeft een offerte aangevraagd voor een hek. Op dit moment is nog niet bekend wanneer deze geplaatst zal worden.

 

Planning van de uitvoering van de overige speelplekken

De inrichting van de groenstrook in fase 4 (tussen de haven en de school) is gepland in het tweede kwartaal van 2018. De groenstrook zal worden voorzien van gras, waar een fietspad doorheen zal lopen. Tevens zullen hier enkele speelelementen worden geplaatst. De aanleg van de natuurspeelplaats onder de hoogspanningsmasten wordt helaas uitgesteld tot de bouw van de Rietcarré-woningen in fase 4 klaar is. Het is lastig hiervoor een schatting te geven, maar mogelijk wordt dit pas in 2019 gerealiseerd.