Groenplan gemeente Groningen

Wellicht heeft u al vernomen dat de gemeente een groenplan heeft gemaakt. In dit groenplan is in hoofdlijnen aangegeven hoe er meer, beter en bereikbaar groen moet komen in de gemeente. Het groenplan is een concept document dat is vastgesteld door het college van burgemeester & wethouders op 10 maart jl.. Het plan ligt van 11 maart tot en met 24 april ter inzage. Iedereen die wil kan reageren op het groenplan. Tevens kunnen ideeën ingediend worden voor het groener maken van de gemeente.

Normaal gesproken zouden er tijdens de inspraakperiode drie informatiemomenten worden georganiseerd. Door de coronacrisis kan dit helaas niet meer doorgaan. Om toch zoveel mogelijk reacties en ideeën op het groenplan te verzamelen zetten wij in op de online communicatiemiddelen van de gemeente, zoals de digitale nieuwsbrief en onze social mediakanalen. Tevens zal volgende week in de gemeenteberichten in de huis-aan-huisbladen ook een advertentie over het groenplan worden geplaatst. Zo hopen we zoveel mogelijk inwoners te bereiken.

Via deze weg willen wij ook alle bewonersorganisaties vragen om het bijgevoegde nieuwsbericht (met eventueel de foto) te delen via de communicatiemiddelen waarover u beschikt. Dit kan zijn een website van uw bewonersorganisatie, eventueel op een social media-account, maar wellicht via ook een nieuwsbericht in een nieuwsbrief. Wij hopen dat wij via deze weg een zo groot mogelijk bereik kunnen hebben nu de traditionele informatiemomenten niet kunnen doorgaan.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die sturen naar groenplan@groningen.nl.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Guido Hummel

Beleidsadviseur programma Leefkwaliteit