Informatiebijeenkomst ‘eilanden’

Informatiebijeenkomsten over toekomstige warmte oplossing voor de eilanden Spijksterriet, Oude
Riet, Krommie Riet en Bunderriet.
Wij vier medebewoners van u, wonende op Spijksterriet, Oude Riet en Kromme Riet willen de
bewoners van deze eilanden en Bunderriet graag informeren over onze inspanningen om in de
toekomst onze woningen op deze vier eilanden duurzaam te gaan verwarmen.

Meer zie de hele brief

Link:

https://drive.google.com/open?id=1-14gSHiNPW4yKtQGjWNCtpsiTcmhUuDD