Inloopbijeenkomst werkzaamheden westelijke ringweg

Op woensdag 27 februari is er een inloopbijeenkomst over de onderhoudswerkzaamheden aan de westelijke ringweg N370. De bijeenkomst vindt plaats in EM2, Suikerlaan 6 in Groningen. Bezoekers kunnen tussen 17.00 en 20.00 uur binnenlopen. Tijdens de bijeenkomst wordt informatie gegeven over de geplande werkzaamheden, de stremmingen en de omleidingsroutes.

Werkzaamheden

De provincie Groningen voert dit voorjaar onderhoudswerkzaamheden uit aan de westelijke ringweg (N370) in Groningen. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen het knooppunt Reitdiep en de Leonard Springerlaan. Hierbij kan verkeershinder ontstaan. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, wordt er met name in de weekenden en de meivakantie aan de weg gewerkt.

Bron: https://www.provinciegroningen.nl/actueel/nieuwsartikel/inloopbijeenkomst-werkzaamheden-westelijke-ringweg