Brug Terug #7

Namens de Kerngroep Brug Terug, hierbij een update:

Paddepoelsterbrug terug, Op maandag 11 februari verwelkomden we de 500e reactie! Een maand geleden hadden we niet gedacht zover te komen. Maar gezien de houding van RWS afgelopen donderdagavond lijkt dit aantal nog lang niet genoeg om de overheden te overtuigen. Reageren kan nog steeds, hoe meer hoe beter: brugterug@gmail.com , dank alvast.


Wat is er intussen gebeurd?
1. Op 11/2 overleg geweest met Benni Leemhuis van de Groenlinks-fractie in de gemeente: begrip voor ons standpunt. Hij neemt de kwestie mee naar de fractie, maar kon uiteraard niets beloven. Partijgenoten in de 2e Kamer zouden daar vragen over de handelwijze van RWS kunnen stellen.
2. Op 14/2 heeft RWS met diverse belangenorganisaties om tafel gezeten en het volgende medegedeeld: RWS zal reageren op onze zienswijze; oude brug zal worden verplaatst, maar voorlopig niet worden gesloopt; de oude brug komt zeker niet terug (in tegenstelling tot streven alle aanwezige partijen); voor de korte termijn wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van plaatsen van een hoge vaste noodbrug en in overleg met de gemeenten gewerkt aan quick wins tbv onveiligheid fietsverkeer; voor de lange termijn wordt opnieuw een complete planstudie gedaan, die eind 2019 aan de Minister wordt voorgelegd. In november 2018 zou met gemeente en provincie afgesproken zijn dat oude brug niet terugkomt, vanwege het naar voren halen van lange termijn oplossing. RWS heeft per 1/1/2019 de verantwoordelijkheid voor zowel de vernieuwing als de bediening van de bruggen van de Provincie overgenomen. Discussie ontstaat over het feit dat geen bezwaar kan worden gemaakt tegen het besluit de brug niet terug te plaatsen, en over het gevaar van aanvaren Paddepoelsterbrug versus de huidige onveiligheid voor fietsers. Duidelijk is dat RWS zich primair verantwoordelijk voelt voor de opwaardering van de vaarweg en niet voor het kruisende wegverkeer. Daarvoor moeten we dus bij Provincie en gemeenten zijn!

Hoe nu verder?
1. We gaan ons richten op het nieuwe college in de stad (houden aan collegeprogramma) en op de Statenverkiezingen van 20 maart. Eind maart is er bestuurlijk overleg tussen de 3 overheden. Vóór die tijd willen we met de nieuwe wethouder Verkeer en de verantwoordelijke gedeputeerde praten.
2. Omdat we geen bezwaar kunnen maken tegen het niet spoedig terugplaatsen van de brug gaan we hierover bij de drie overheden een klachtprocedure starten.
Vraag aan uIs er iemand onder u met gedegen juridische kennis die ons kan helpen de weg te vinden in het oerwoud van overheidsregels, procedures en onderlinge verantwoordelijkheden? We horen het graag. Tevens zoeken we op termijn mensen voor de feestcommissie(!)


Tot zover, bent u weer even op de hoogte, het is fijn dat er nog steeds nieuwe reacties binnen komen. Om ons doel te bereiken zijn dat er nooit genoeg! brugterug@gmail.com , zegt het voort!
met vriendelijke groet,Namens de kerngroep Brug terug.Facebook: https://www.facebook.com/groups/227048398650640/