De eerste Reitdiep wijkkrant van 2017!

Reitdiep wijkkracht 2017 1Open de Reitdiep wijkkrant voorjaar 2017

Een nieuwe lente en een nieuw geluid. Dit geldt ook voor de wijkvereniging en de wijk. Er zijn volop bouwactiviteiten en weer andere leuke gebeurtenissen in de komende periode. Wat betreft de bouwactiviteiten in fase 4, gaat in mei ook de projectbouw

van start. Zoals velen kunnen zien, krijgt de nieuwe P+R al aardig vorm. De oplevering volgt in het voorjaar en daarmee toont onze wijk bij binnenkomst een duurzame en prestigieuze P+R. Over de hoge toren welke aan de Reitdiephaven stond gepland, neemt
de gemeenteraad binnenkort een besluit over de vraag of deze doorgaat of niet. In de afgelopen periode is hiervoor nog een windonderzoek uitgevoerd. Ook treft de gemeente Groningen voorbereidingen om bouwfase 3 naast de P+R, bouwrijp te maken. Er zijn grootse plannen om dit gedeelte van de wijk zeer duurzaam te maken, waarbij hemelwater en riool worden gescheiden; het rioolwater wordt vergist voor duurzame energie.

Wijkkrant Reitdiep 2017

De wijkkrant die voor u ligt is tot stand gekomen onder leiding
van Marieke Oldenburger, wonend aan Joeswerd. Marieke gaat binnenkort met haar gezin onze wijk verlaten en verhuist naar Zuidhorn. Dit betekent dat de coördinatie van de volgende wijkkrant niet langer bij haar ligt. Gelukkig is er inmiddels een mogelijke opvolger gevonden. Het bestuur en de wijkbewoners van de wijk willen Marieke bij deze zeer bedanken voor haar vrijwillige inzet voor deze coördinatie. Zonder haar inzet was de wijkkrant er niet geweest. Naast deze dank wensen wij Marieke en haar gezin alle goeds in Zuidhorn.

De volledige Reitdiep wijkkracht 2017 kunt u hier bekijken.