ALV – Woensdag 20 april 2022

Op woensdagvond 20 april 2022, om 19:30, wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Deze zal plaatsvinden in wijklokaal de Rietvogel, Joeswerd 22.

Aan de orde komen het financieel overzicht en de begroting, een aantal wijzigingen in de statuten, vertrekkende en nieuwe bestuursleden. Tevens zal er een update gegeven worden van de wijkvisie, die vorig jaar gepresenteerd en vastgesteld is.

Daarbovenop komt de ook de gemeente langs om in het kort een presentatie te geven van de basismonitor. Deze monitor wordt door de gemeente opgesteld aan de hand van verzamelde data uit verschillende bronnen. De Basismonitor is bedoeld om één toegankelijk digitaal punt te zijn om beleidsrelevante gegevens van de gemeente Groningen beschikbaar te stellen. Ook zal de gemeente een toelichting geven op de animatiefilm Top 3 van de gemeente.

Kortom een vol programma! Daarom beginnen we ook eerder dan voorgaande jaren.

Omdat we een idee willen hebben hoeveel mensen ongeveer naar de ALV komen, verzoeken wij je om aan te geven of je van plan bent te komen. Dat kan je doen door een mail te sturen naar secretariaat@reitdiepwijk.nl

Mocht je vragen hebben die je beantwoord wilt hebben op die avond, stuur die dan ook alvast op, zodat we ons daarop kunnen voorbereiden.