Bestuursleden en commissieleden gezocht!

Beste wijkbewoners,

De afgelopen tijd hebben een aantal vrijwilligers na jarenlange inzet voor de wijkvereniging, vaak meer dan 10 jaar, afscheid genomen als commissielid, dan wel bestuurslid. Het waren de bouwers vanaf het begin. We zijn hun erg dankbaar voor de inzet en resultaten die ze hebben neergezet. De ontwikkeling van de wijk is qua bouw bijna afgerond. In de wijk wonen nu ruim 3000 inwoners. We moeten en kunnen verder met nieuwe ontwikkelingen, activiteiten en er liggen nog een aantal dossiers die verder opgepakt moeten worden door nieuwe vrijwilligers die het stokje willen overnemen.

Lid van een commissie of bestuurslid biedt ook kansen, je leert nieuwe mensen kennen, krijgt informatie over ontwikkelingen in de omgeving en kunt meedenken over deze ontwikkelingen.

De Commissie Verkeer & Veiligheid en de Sinterklaascommissie zoeken nieuwe leden:

De Commissie Verkeer & Veiligheid (CVV) zet zich in voor verbeteringen op het gebied van verkeer en veiligheid in de wijk Reitdiep. De commissie overlegt met betrokkenen en bedenkt plannen, ideeën en soms acties voor een gezonde en veiligere leefomgeving. De punten/onderwerpen worden over het algemeen door de bewoners aangedragen. Lopende dossiers zijn de veranderingen van de Westelijke ringweg en de doorstroming van verkeer rondom de Reitdiephaven. De commissie bespreekt deze punten in de commissievergaderingen en zoekt naar oplossingen c.q. verbeteringen met betrokkenen. Dit betekent onder meer overleg met bewoners, gemeentelijke en provinciale overheid en ondernemers. De commissie komt ongeveer 4 x per jaar bij elkaar. Tijdsbesteding is afhankelijk van de actualiteit. Er is veel meer over te vertellen en de commissieleden gaan graag met je in gesprek om de casussen toe te lichten. De commissie zoekt doorzetters met gezond verstand. Heb je affiniteit met verkeer en veiligheid en wil jij de belangen van wijkbewoners behartigen of heb je vragen, neem gerust contact met ons op

De Sinterklaascommissie organiseert jaarlijks eenmalig de intocht van Sinterklaas. Dat is een vrolijk kinderfeest waar veel voorbereidingen aan vooraf gaan om er elk jaar weer een mooi feest van te maken.

Het bestuur zoekt nieuwe bestuursleden:

Samen faciliteren we de wijkactiviteiten en zonder vrijwilligers gaat dat niet lukken. We zoeken nieuwe bestuursleden en de rol van secretaris is vacant. Bestuursleden hebben elk een aandachtspunt zoals bijvoorbeeld duurzaamheid, nabuurschap, kidsclub etc. De aandachtsgebieden verkeer & veiligheid, jeugd, activiteiten & evenementen hebben o.a. geen aanspreekpunt vanuit het bestuur. Ook nieuwe ideeën m.b.t. aandachtspunten zijn welkom. Interesse? Wil je meer weten? Eén of twee vergaderingen proef meedraaien? We horen het graag en geven graag informatie.

Ben jij de persoon die affiniteit heeft met één van de rollen of wil je je op een andere manier inzetten voor de wijk, laat het ons weten!

Zou je graag meer informatie willen ontvangen over de commissies of het bestuur? Neem dan gerust contact op met het bestuur via bestuur@reitdiepwijk.nl.

Namens het bestuur, Riewinga Wierenga, voorzitter bewonersvereniging Reitdiepwijk