Oproep nieuwe bestuursleden en voorzitter wijkvereniging Reitdiep

Vanwege het komende vertrek van de voorzitter en twee bestuursleden is de wijkvereniging Reitdiep dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter en nieuwe bestuursleden.

Van de voorzitter wordt vooral verwacht dat deze de vergaderingen van het bestuur en de jaarlijkse Algemene ledenvergadering van het bestuur (6 tot 7 x per jaar) kan voorzitten. Ook is de voorzitter regelmatig het eerste gezicht en aanspreekpunt van de wijk voor diverse partijen. De wijkverenging dient het algemene belang van de wijk. Een toekomstig wijkvoorzitter of bestuurslid dient dit hoog in het vaandel te willen dragen. Daarnaast draagt de voorzitter en de bestuursleden  er mede voor dat de diverse commissies van de wijkvereniging goed kunnen blijven functioneren.

De wijkvereniging Reitdiep en bijbehorende commissies werken volledig met vrijwillige inzet van leden en wijkbewoners.

Jaarlijks is er subsidie beschikbaar van de gemeente Groningen voor diverse activiteiten en communicatie.  Het jaar budget van de wijkvereniging is zo’n 6000 euro per jaar.  De wijkvereniging Reitdiep vertegenwoordigt zo’n 400 lid adressen in de wijk. De wijkvereniging Reitdiep heeft een eigen wijklokaal in beheer. Het huidige bestuur bestaat uit zeven personen.  De bestuursleden zijn verspreid over de hele wijk Reitdiep. Drie bestuursleden waaronder de voorzitter treden dit jaar tijdens de Alv op 25 april af.

Daarom de volgende oproep:

Wil je je inzetten op bestuurlijk niveau voor de wijk Reitdiep.

Kun je de algemene belangen goed behartigen voor de wijk en haar bewoners.

Weet je communicatief goed om te gaan men diverse meningen van mensen en diverse partijen.

En weet je mensen en partijen tot elkaar te brengen en te verbinden.  

Dan is dit wellicht een moment om je bestuurlijk in te gaan zetten voor de wijkvereniging Reitdiep.

 

Mocht je interesse hebben om een bijdrage te leveren of mocht je vragen hebben hierover neem dan contact op met bestuur@reitdiepwijk.nl