Algemeen Bestuur

Het huidige bestuur ziet er als volgt uit:

Thanh Mai, voorzitter

Marc Nagelhout, penningmeester

Lanji Liang, algemeen bestuurslid

Jotika Verdel, algemeen bestuurslid en secretaris

Paul de Roos, algemeen bestuurslid

Arnaud Paagman, algemeen bestuurslid en voorzitter commissie verkeer & veiligheid

Het bestuur hanteert een rooster van aftreden. Nieuwe bestuursleden worden voorgesteld in een Algemene Ledenvergadering. Aan de hand van stemming kan men toetreden tot het bestuur.