Category: Overlast

Derde week van september verwijderen Cabomba

In onze watergangen hebben we zoals al eerder gemeld te maken met de woekerende invasieve exoot Waterwaaier. Het waterschap heeft inmiddels www.harkboot.nl de opdracht gegeven om dit invasieve plantje in onze wateren te bestrijden. De derde week van september wil Harkboot.nl in opdracht van het waterschap Noorderzijlvest beginnen met het verwijderen van Cabomba in onze …

Continue reading

Reitdiep en Elker werken samen aan prettige woonomgeving

Aan de Hoogeweg in de woonwijk Reitdiep is sinds jaar en dag de gesloten jeugdinrichting Elker, voorheen het Poortje gevestigd. Er is regelmatig naburenoverleg tussen de instelling en wijkvertegenwoordigers en dit wordt door alle partijen gewaardeerd. Ook wordt er door Elker waar mogelijk meegedaan aan wijkactiviteiten om zo haar bijdrage te leveren aan de saamhorigheid …

Continue reading

Commissie Verkeer en Veiligheid (CVV) zoekt voorzitter en leden (M/V)

Commissie Verkeer en Veiligheid (CVV) Reitdiepwijk

Wijkvereniging Reitdiepwijk, Commissie Verkeer en Veiligheid (CVV) zoekt  Zoekt een nieuwe voorzitter en extra leden (M/V) De commissie Verkeer en Veiligheid zet zich in voor beter verkeer en veiligheid in de wijk Reitdiep. Wij overleggen met betrokkenen en bedenken plannen, ideeën en soms acties voor een betere en veiligere leefomgeving. Van een nieuwe voorzitter en …

Continue reading

Contact verenigingen Zernike

Ook dit jaar zullen op Zernike weer diverse activiteiten worden georganiseerd. Vorig jaar hebben de besturen van de sportverenigingen met diverse wijkbewoners besproken hoe het best omgegaan kan worden met eventuele overlast. Mocht u contact willen met één van de verenigingen dan kunt u gebruik maken van de mailadressen