Algemene Ledenvergadering bewonersvereniging Reitdiepwijk 11 maart 2020

Algemene ledenvergadering van de Wijkvereniging Reitdiep

Iedereen die in de wijk Reitdiep woont is van harte uitgenodigd voor deze avond om de  jaarlijkse bijeenkomst bij te wonen. Het ontmoeten en informeren van wijkbewoners staat tijdens deze bijeenkomst centraal. 

Wanneer: Woensdag 11 maart 2020

Waar: Wijklokaal Rietvogel, Joeswerd 22

Tijd: aanvang 20.00 uur inloop vanaf 19.45

20.00 uur 

Opening en welkom

Presentatie jaarverslag 2019

Presentatie financieel jaarverslag 2019

Samenstelling Bestuur 2019/2020 en toe- en aftreden bestuursleden

Presentatie Commissie Verkeer en Vervoer

21.00 uur  

Met een hapje en drankje is er gelegenheid om informeel met bestuurs- en commissieleden in gesprek te gaan

Er zullen tijdens de ALV commissieleden aanwezig zijn van onder andere:

Commissie Verkeer, Vervoer en Veiligheid

Duurzaamheidscommissie Reitdiep

Speelplekkencommissie

Commissie Nabuurschap Elker/Wilster

Evenementencommissie

Sluiting 22.00 uur