Deadline wijkkrant 20 maart 2020

Binnenkort verschijnt er weer een nieuwe editie van de Reitdiepkrant: het voorjaarsnummer.
Mocht je kopij voor de wijkkrant hebben (een redactioneel stuk) en/of wil je adverteren? Stuur dan uiterlijk 20 maart a.s. je bijdrage naar reitdiepkrant@gmail.com

Voor meer informatie en voorgaande edities kijk op: https://www.reitdiepwijk.nl/wijkkrant/