Werkzaamheden hoogspanningsmasten

In opdracht van TenneT wordt  de bliksemdraad boven de aanwezige hoogspanningsmast opnieuw getrokken. Dit om de veiligheid en leveringszekerheid van deze verbinding te behouden. 
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd van 3 tot 7 juli waarbij en verspreid over de dagen kortstondige stremmingen zijn van de Hoogeweg, stuk dijk tussen de Zijlsterried en de Prof Uilkensweg, Reitdiep en het Jaagpad.
Ook op het Zernike terrein zullen  werkzaamheden plaatsvinden. Zo worden de parkeerplaats P3 en P4 ontruimd en zullen Blauwborgje en de Zernikelaan ook een lichte verkeershinder ondervinden.
Ten tijde van de stremming zullen er mensen van onze aannemer (Spie) aanwezig zijn om dit te begeleiden. Het één en ander is afgestemd met het bevoegd gezag.

Duvekot Rentmeesters B.V.