Stand van zaken speelplekken

Op 4 oktober jl. is de speelplekcommissie- inclusief ons nieuwe lid Astrid v.d. Veen-Mooij bij elkaar geweest om van de gemeente te horen wat de stand van zaken is inzake de planning van de speelplekken in het nieuwbouwgebied tussen de haven en de school (nieuwbouw fase 4). Daarnaast hebben we een aantal andere zaken besproken.

In week 43 en 44 zullen naar verwachting de werkzaamheden voor de basketbalpaal, het skatepark en het heuveltje eromheen waarop gefietscrost kan worden, starten. In de weken erna zal dit worden afgerond.

Daarna ligt realisatie van nieuwe speelplekken even stil vanwege bouwwerkzaamheden in het gebied.

Het streven is dat het middendeel van het nieuwbouwgebied, de groene zone waar de hoogspanningsleiding over loopt en waar niet gebouwd gaat worden, voor de zomer van 2018 klaar zal zijn. Dit gaat dan om het voetbalveld, de zand- en waterspeelplek met de kabelbaan en het archeologische gebied. Per maart 2018 is de waterspeelplek geen stortlocatie meer.

De kleinere speelplekken met toestellen volgen pas als het bouwen klaar is.

Het pad door het nieuwbouwgebied heen, dat uitkomt bij de parkeerplaats van de school, zal naar verwachting voor het noordelijk deel voor de zomer van 2018 klaar zijn. Het zuidelijk deel nabij de haven wordt gerealiseerd als de nieuwbouw daar is afgerond (naar verwachting eind 2018). Voor de aanvulling van de speelplekken in de ‘werden’ met kleine speeltoestellen, zal er een enquête gedaan worden onder de direct omwonenden later dit jaar. Tevens zal er uitvraag gedaan bij de bewoners rondom de speelplek in de Kleiwerd, om er achter te komen of de plaatsing van een pannakooi daar het probleem van de rondvliegende voetballen verkleint.

Voor de Reitdiephaven is aangegeven dat er een schommel stuk is, het poortje ook en dat een prullenbak daar fijn zou zijn. Dat wordt opgepakt.

Er wordt door de gemeente op ons verzoek gesproken over het plaatsen van een hek/afscheiding aan de kade bij de speeltuin aan het einde van de Hoogeweg. Hopelijk word er snel een einde gemaakt aan de risicovolle situatie aldaar (mogelijkheid tot in het water vallen, versterkt door een aflopend stuk stoep).

Hebben jullie ideeën die jullie met ons willen delen, mail gerust!