De kandidaten die door zijn!

Op 28 en 29 Augustus waren de voorrondes. Daar kwamen in totaal 13 duo/teams heen. Elk kwartier 1 team. Daar werd gejureerd door de jury. De jury bestond deze keer uit: Annette Heins, Carin Omlo, Laurie Smeets en Yesse Omlo. Zij hebben van alles wat geproefd. Silke Smeets die zorgde er voor dat iedereen zich fijn voelde maar ook zorgde zij er voor dat de AVG Wet werd ingevuld en dat soort dingen.

Na al het proeven van die 13 teams kwam de moeilijke taak: 5 duo’s uitkiezen die door gaan. Uiteindelijk zijn het Norah & Noor, Loïs, Mirjam & Nina (Mirjam zie je niet op de foto omdat zij helaas ziek was), Nora en het duo Femke & Isabelle. Het was die dag een groot succes! De winnende duo’s gaan door naar de finale op 2 oktober. Hoe het op die dag allemaal gaat is nog niet bekend. Op de website wordt je op de hoogte gehouden. Als het volgend jaar nog een keer gehouden wordt kunt u zich ook aanmelden! ‘Dat is zeker een aanrader’ zegt Yesse Omlo (Jury en organisator). Maar de concurrentie was deze keer heel groot, dus dat wordt dan spannend. Eerst nu maar even kijken of dit een succes is.’ ‘Het is heel goed georganiseerd’ volgens Carin Omlo (Jurylid).

Workshop Groene daken

Hallo wijkgenoten, 


Wisten jullie dat meer groen in je directe omgeving bijdraagt
aan je gevoel van welbehagen? Maar ook zorgt voor een
aangenamere temperatuur op de warmste dagen van het jaar.
Dit zijn enkele van de vele voordelen van groen in de wijk. Een
goed middel om meer groen te realiseren in de directe
omgeving zijn groene daken.


Op woensdagavond 6-10-2021 organiseren we een workshop
Groene daken in ons Wijklokaal. 

Onder leiding van Wouter Banus maken we samen een echt
groen dak en horen we alle voordelen die het oplevert. 
Dit is een maatregel die we individueel kunnen ondernemen
tegen de klimaatverandering. Het zorgt ook voor een directe
verbetering van je woonomgeving.
I.v.m. Met het coronavirus hanteren wij een maximum van 20
personen. 

Inloop is om 19.00 uur en de workshop is van 19.30 tot 21.30 
Graag aanmelden via duurzaamreitdiep@gmail.com
Hopelijk zien we elkaar de 6 e !

Uitnodiging: Doe mee aan de World Cleanup Day op zaterdag 18 september!

Op zaterdag 18 september is het World Cleanup Day. Een mooie gelegenheid om onze omgeving weer zwerfvuilvrij te maken. Tijdens deze grootste wereldwijde opruimactie wordt in ruim 180 landen de planeet een grote schoonmaakbeurt geven.

Wat doen wij?
Samen met de gemeente Groningen, de ‘stille krachten’ en de Petty foundation organiseren we daarom op deze dag een schoonmaakactie voor de gehele wijk Reitdiep (en omgeving).

Ook logisch: je omgeving een beetje schoonhouden. Want al die rondzwervende zakken, blikkies, verpakkingen en andere zooi, dat ziet er niet uit. Bovendien is het gevaarlijk voor beesterij. Qua inslikken en stikken en zo.

Je kunt zelf kiezen welk deel van de wijk je wilt aanpakken. Je kunt meedoen als wandelaar, maar je kunt ook het water op gaan om vanuit een bootje of een kajak ook onze rietkragen vanaf het water een beurt te kunnen geven.

De actie start vanuit twee centrale punten in de wijk (kies maar welke handig is):
– het wijklokaal aan de Joeswerd:
– het havenkantoor
en duurt van 13.00 tot 16.00 (maar je mag ook een deel hiervan meedoen).


Wil je meedoen, dan je graag aanmelden door een mail te sturen naar: klaasgalama@hotmail.com.
Vermeld hierin jouw naam, mailadres, startpunt en het aantal personen waarmee je op pad gaat.
Wij zorgen voor de opruimsets en het afvoeren van de verzamelde rommel.

Voor de ‘schoonste straat in de wijk’ is er aan het einde een leuke verassing, en ook voor de deelnemers proberen we de middag zo leuk mogelijk te maken.

Reserveer de datum in je agenda en geef je op! Ik heb mooi weer besteld!!

Product bevat plastic
Product bevat plastic

Heel Reitdiep Bakt!

Beste inwoners van Reitdiep,

Wij gaan binnenkort een bakwedstrijd houden! En kent u Heel Holland Bakt? Misschien wel! Wij gaan nu een Heel Reitdiep Bakt organiseren! Het is een versie voor ouder en kind! Voor kinderen van groep 3 tot en met 8 (van Reitzee of Meander). Groep 3 tot en met 5 verplicht met een ouder, daar boven mag je alleen maar hoeft niet. Er worden foto‘s gemaakt zodat we dat bijv. in een krantje kunnen zetten.

U kunt zich aanmelden via de pagina Heel Reitdiep Bakt!

Financiële verantwoording en Wijkvisie Reitdiep

Op 21 april heeft de Algemene ledenvergadering plaatsgevonden.

Tijdens deze vergadering is er door de leden akkoord gegeven op de financiële verantwoording 2020 en op de Wijkvisie Rietdiep.

Deze laatste is, onder professionele begeleiding, opgesteld met behulp van input van bewoners. Ook zijn de resultaten van de enquête die deze winter is gehouden hierin meegenomen.

302 mensen hebben gereageerd op de enquête, en 280 daarvan hebben de enquête volledig ingevuld!

De wijkvisie geeft de prioriteiten voor de ontwikkeling van de wijk Reitdiep weer, en zal richting de gemeente de basis vormen voor gesprekken hierover. De visie is niet alleen een toets voor allerlei plannen maar vormt ook een inspiratie voor bewoners in de buurt om zelf de toekomst van de wijk vorm te geven. En door prioriteiten te stellen, kunnen we de gemeentelijke subsidie die beschikbaar is voor de wijk daar besteden waar dit het meest noodzakelijk of gewenst is.

Wil je meedenken of meedoen met de uitwerking van de prioriteiten, geef je naam en emailadres dan door aan het bestuur.   

Beide documenten zijn hier te lezen.

Een schonere wijk is een prettiger wijk!

Daarom gaan we op zaterdag 1 mei 2021 onze wijk schoonmaken, doe je mee?

Van 10.00 tot 12.00 kun je gewapend met vuilniszak, grijper en handschoenen op pad om zwerfafval te rapen.
We starten vanaf het havenkantoor, en je mag zelf weten welk deel van de wijk je wilt gaan aanpakken. Rondom de haven, je eigen buurt, alles is prima!

Van 13.00 tot 16.00 uur gaan we het water op! We willen drijfvuil, gezonken afval en oevervuil opruimen in de haven, de natte delen van onze wijk en in het Reitdiep. Iedereen kan met en zonder een eigen boot, kano, sub, surfplank, roeiboot of waterfiets meedoen. Ook nu starten we vanaf het Havenkantoor Reitdiephaven


Omdat we rekening zullen houden met de nodige corona maatregelen willen we je wel vragen je vooraf aan te melden. Dit kan via e-mail: info@reitdiephaven.nl
Graag je naam, met hoeveel en of je wel of niet zelf over een vaartuig beschikt.
Voor deze actie stelt de jachthaven Reitdiep haar ‘fluistersloepen’ beschikbaar, dus geef je snel op, want ‘vol’ is ‘vol’!

De opruimactie wordt door Groningen Schoon Dankzij Mij en de Petty Foundation georganiseerd.

Reactie open brief Dorkwerd

Op 16 januari hebben we een open brief gepubliceerd die aan de gemeente en provincie Groningen is verstuurd. Hieronder de reactie van de gemeente Groningen en daaronder onze reactie op die brief.

Reactie-open-brief-Dorkwerd-5-2-21

Onze reactie:

Gemeente en provincie Groningen laten een 12 hectare groot zonnepark op Zernike Campus Groningen (nu nog slibdepot Dorkwerd) aanleggen. Maximaal bezet met zonthermiepanelen en dus géén ruimte voor de natuur. Politiek Groningen heeft als beleid, dat er alleen zonneparken mogen worden aangelegd waar wel voldoende ruimte is voor de natuur. Sinds 2018 bepleiten we als wijkvereniging en vereniging Dorkwerd en omgeving ook voor ruimte voor de natuur op dit park. Nadat aan de exploitant al vergunning was verleend, mochten we alsnog in “co-creatie”, meepraten over “.. een zo goed mogelijk natuurherstel en verdere natuurontwikkeling .. ” op het park en er omheen. We mochten praten om het plan aan te passen: “Dus niet uitgaande van het gegeven plan, maar los daarvan.” (Citaten uit het verslag van gesprek met gemeente en provincie). In stilte blijken gemeente en provincie door te werken aan het park, vol panelen en zonder ruimte voor de natuur. We schreven daarom een openbrief aan de Groninger politiek. (zie voorgaande FB bericht ).  Wethouder Philip Broeksma stuurde ons antwoord namens de gemeente (zie bovenstaande brief). Lees en kijk zelf maar of u snapt waarom Groningen hier ten koste van de natuur haar eigen beleid aan haar laars lapt. Iets met (subsidie)geld en macht? Wij vragen ons af wat Groningen nu werkelijk meent van haar beloften over burgerparticipatie, draagvlak voor de energietransitie, natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen. We gaan de wethouder om een gesprek vragen. Wordt vervolgd…

ENQUÊTE INVULLEN

Uw mening is belangrijk!

Reitdiep: een volwassen wijk in ontwikkeling
Het zal u niet zijn ontgaan dat onze prachtige wijk Reitdiep de afgelopen jaren flink is gegroeid. De wijk telt nu circa 3000 bewoners. En met de komst van de Reitdiephaven, een verscheidenheid aan winkels, twee basisscholen en zélfs en eigen popfestival, mogen we nu spreken over een volwassen wijk, die volop in ontwikkeling is.


Wijkvisie
Samen met de bewoners willen we als wijkvereniging Reitdiep – die 17 jaar bestaat – kijken waar we de komende jaren met de wijk naar toe willen en hoe we een prettig leef-, werk- en ondernemersklimaat kunnen creëren in een veilige omgeving. Tijdens diverse visiebijeenkomsten, heeft een aantal bewoners hiervoor al verschillende ideeën aangedragen.


Uw mening is belangrijk!
We leggen deze ideeën nu graag voor aan alle bewoners van de wijk. Uw mening is belangrijk, of u hier nu net bent komen wonen, of een bewoner bent van het eerste uur! We vragen u daarom een korte vragenlijst in te vullen waarin u kunt aangeven welke aandachtspunten u het belangrijkste vindt voor onze wijk. En uiteraard zijn aanvullingen of andere ideeën die u heeft, ook van harte welkom!


Het invullen van de enquête duurt slechts enkele minuten en kan tot uiterlijk 15 februari.

Klik hier om naar de enquête te gaan

Click here for the English version of the survey

Bestuursleden en commissieleden gezocht!

Beste wijkbewoners,

De afgelopen tijd hebben een aantal vrijwilligers na jarenlange inzet voor de wijkvereniging, vaak meer dan 10 jaar, afscheid genomen als commissielid, dan wel bestuurslid. Het waren de bouwers vanaf het begin. We zijn hun erg dankbaar voor de inzet en resultaten die ze hebben neergezet. De ontwikkeling van de wijk is qua bouw bijna afgerond. In de wijk wonen nu ruim 3000 inwoners. We moeten en kunnen verder met nieuwe ontwikkelingen, activiteiten en er liggen nog een aantal dossiers die verder opgepakt moeten worden door nieuwe vrijwilligers die het stokje willen overnemen.

Lid van een commissie of bestuurslid biedt ook kansen, je leert nieuwe mensen kennen, krijgt informatie over ontwikkelingen in de omgeving en kunt meedenken over deze ontwikkelingen.

De Commissie Verkeer & Veiligheid en de Sinterklaascommissie zoeken nieuwe leden:

De Commissie Verkeer & Veiligheid (CVV) zet zich in voor verbeteringen op het gebied van verkeer en veiligheid in de wijk Reitdiep. De commissie overlegt met betrokkenen en bedenkt plannen, ideeën en soms acties voor een gezonde en veiligere leefomgeving. De punten/onderwerpen worden over het algemeen door de bewoners aangedragen. Lopende dossiers zijn de veranderingen van de Westelijke ringweg en de doorstroming van verkeer rondom de Reitdiephaven. De commissie bespreekt deze punten in de commissievergaderingen en zoekt naar oplossingen c.q. verbeteringen met betrokkenen. Dit betekent onder meer overleg met bewoners, gemeentelijke en provinciale overheid en ondernemers. De commissie komt ongeveer 4 x per jaar bij elkaar. Tijdsbesteding is afhankelijk van de actualiteit. Er is veel meer over te vertellen en de commissieleden gaan graag met je in gesprek om de casussen toe te lichten. De commissie zoekt doorzetters met gezond verstand. Heb je affiniteit met verkeer en veiligheid en wil jij de belangen van wijkbewoners behartigen of heb je vragen, neem gerust contact met ons op

De Sinterklaascommissie organiseert jaarlijks eenmalig de intocht van Sinterklaas. Dat is een vrolijk kinderfeest waar veel voorbereidingen aan vooraf gaan om er elk jaar weer een mooi feest van te maken.

Het bestuur zoekt nieuwe bestuursleden:

Samen faciliteren we de wijkactiviteiten en zonder vrijwilligers gaat dat niet lukken. We zoeken nieuwe bestuursleden en de rol van secretaris is vacant. Bestuursleden hebben elk een aandachtspunt zoals bijvoorbeeld duurzaamheid, nabuurschap, kidsclub etc. De aandachtsgebieden verkeer & veiligheid, jeugd, activiteiten & evenementen hebben o.a. geen aanspreekpunt vanuit het bestuur. Ook nieuwe ideeën m.b.t. aandachtspunten zijn welkom. Interesse? Wil je meer weten? Eén of twee vergaderingen proef meedraaien? We horen het graag en geven graag informatie.

Ben jij de persoon die affiniteit heeft met één van de rollen of wil je je op een andere manier inzetten voor de wijk, laat het ons weten!

Zou je graag meer informatie willen ontvangen over de commissies of het bestuur? Neem dan gerust contact op met het bestuur via bestuur@reitdiepwijk.nl.

Namens het bestuur, Riewinga Wierenga, voorzitter bewonersvereniging Reitdiepwijk

Zonnepark Dorkwerd dé test voor groen Groningen

Open brief aan de gemeente en provincie Groningen

20210115-Open-brief-Dorkwerd-en-Reitdiepwijk-willen-klimaat-adaptief-en-natuurinclusief-zonnepark-Dorkwerd