ENQUÊTE INVULLEN

Uw mening is belangrijk!

Reitdiep: een volwassen wijk in ontwikkeling
Het zal u niet zijn ontgaan dat onze prachtige wijk Reitdiep de afgelopen jaren flink is gegroeid. De wijk telt nu circa 3000 bewoners. En met de komst van de Reitdiephaven, een verscheidenheid aan winkels, twee basisscholen en zélfs en eigen popfestival, mogen we nu spreken over een volwassen wijk, die volop in ontwikkeling is.


Wijkvisie
Samen met de bewoners willen we als wijkvereniging Reitdiep – die 17 jaar bestaat – kijken waar we de komende jaren met de wijk naar toe willen en hoe we een prettig leef-, werk- en ondernemersklimaat kunnen creëren in een veilige omgeving. Tijdens diverse visiebijeenkomsten, heeft een aantal bewoners hiervoor al verschillende ideeën aangedragen.


Uw mening is belangrijk!
We leggen deze ideeën nu graag voor aan alle bewoners van de wijk. Uw mening is belangrijk, of u hier nu net bent komen wonen, of een bewoner bent van het eerste uur! We vragen u daarom een korte vragenlijst in te vullen waarin u kunt aangeven welke aandachtspunten u het belangrijkste vindt voor onze wijk. En uiteraard zijn aanvullingen of andere ideeën die u heeft, ook van harte welkom!


Het invullen van de enquête duurt slechts enkele minuten en kan tot uiterlijk 15 februari.

Klik hier om naar de enquête te gaan

Click here for the English version of the survey

Bestuursleden en commissieleden gezocht!

Beste wijkbewoners,

De afgelopen tijd hebben een aantal vrijwilligers na jarenlange inzet voor de wijkvereniging, vaak meer dan 10 jaar, afscheid genomen als commissielid, dan wel bestuurslid. Het waren de bouwers vanaf het begin. We zijn hun erg dankbaar voor de inzet en resultaten die ze hebben neergezet. De ontwikkeling van de wijk is qua bouw bijna afgerond. In de wijk wonen nu ruim 3000 inwoners. We moeten en kunnen verder met nieuwe ontwikkelingen, activiteiten en er liggen nog een aantal dossiers die verder opgepakt moeten worden door nieuwe vrijwilligers die het stokje willen overnemen.

Lid van een commissie of bestuurslid biedt ook kansen, je leert nieuwe mensen kennen, krijgt informatie over ontwikkelingen in de omgeving en kunt meedenken over deze ontwikkelingen.

De Commissie Verkeer & Veiligheid en de Sinterklaascommissie zoeken nieuwe leden:

De Commissie Verkeer & Veiligheid (CVV) zet zich in voor verbeteringen op het gebied van verkeer en veiligheid in de wijk Reitdiep. De commissie overlegt met betrokkenen en bedenkt plannen, ideeën en soms acties voor een gezonde en veiligere leefomgeving. De punten/onderwerpen worden over het algemeen door de bewoners aangedragen. Lopende dossiers zijn de veranderingen van de Westelijke ringweg en de doorstroming van verkeer rondom de Reitdiephaven. De commissie bespreekt deze punten in de commissievergaderingen en zoekt naar oplossingen c.q. verbeteringen met betrokkenen. Dit betekent onder meer overleg met bewoners, gemeentelijke en provinciale overheid en ondernemers. De commissie komt ongeveer 4 x per jaar bij elkaar. Tijdsbesteding is afhankelijk van de actualiteit. Er is veel meer over te vertellen en de commissieleden gaan graag met je in gesprek om de casussen toe te lichten. De commissie zoekt doorzetters met gezond verstand. Heb je affiniteit met verkeer en veiligheid en wil jij de belangen van wijkbewoners behartigen of heb je vragen, neem gerust contact met ons op

De Sinterklaascommissie organiseert jaarlijks eenmalig de intocht van Sinterklaas. Dat is een vrolijk kinderfeest waar veel voorbereidingen aan vooraf gaan om er elk jaar weer een mooi feest van te maken.

Het bestuur zoekt nieuwe bestuursleden:

Samen faciliteren we de wijkactiviteiten en zonder vrijwilligers gaat dat niet lukken. We zoeken nieuwe bestuursleden en de rol van secretaris is vacant. Bestuursleden hebben elk een aandachtspunt zoals bijvoorbeeld duurzaamheid, nabuurschap, kidsclub etc. De aandachtsgebieden verkeer & veiligheid, jeugd, activiteiten & evenementen hebben o.a. geen aanspreekpunt vanuit het bestuur. Ook nieuwe ideeën m.b.t. aandachtspunten zijn welkom. Interesse? Wil je meer weten? Eén of twee vergaderingen proef meedraaien? We horen het graag en geven graag informatie.

Ben jij de persoon die affiniteit heeft met één van de rollen of wil je je op een andere manier inzetten voor de wijk, laat het ons weten!

Zou je graag meer informatie willen ontvangen over de commissies of het bestuur? Neem dan gerust contact op met het bestuur via bestuur@reitdiepwijk.nl.

Namens het bestuur, Riewinga Wierenga, voorzitter bewonersvereniging Reitdiepwijk

Zonnepark Dorkwerd dé test voor groen Groningen

Open brief aan de gemeente en provincie Groningen

20210115-Open-brief-Dorkwerd-en-Reitdiepwijk-willen-klimaat-adaptief-en-natuurinclusief-zonnepark-Dorkwerd

Thuis Quiz, speel mee!

Ben jij degene die altijd alles weet wanneer er een quiz op tv is? Of de wijsneus die tijdens een verjaardag met verschillende weetjes komt? Doe dan woensdag 30 december vanaf 20:30 mee met de Thuis Quiz en maak kans op leuke prijzen!

Meld je nu aan via thuisquiz@gmail.com o.v.v. je naam en telefoonnummer. Wij sturen je dan alle info en een tikkie voor de betaling van deelname. Vragen? Stuur ze gerust via de messenger!

De prijzenpot wordt mede mogelijk gemaakt door onder andere: Baxbier, Qua vure, De Ideale Buurman, Graansilobier, Wefitness, HarbourKidz, DOT, Hao2go, Bakkerij Toos & Jet, Gioya Treatments Reitdiephaven, The Proof Groningen en de Dio Drogist Reitdiephaven.

Bovenstaande is nog niet alles, het aantal prijzen neemt maar toe!

Afbeelding kan het volgende bevatten: de tekst 'Kosten: THUIS QUIZ SPEEL en win LEUKE mee! PRIJZEN! Datum: 15 WOENSDAG 30 DECEMBER 2020 De Thuis Quiz een initiatief van wijkbewoners ondersteund door: 20.30 UUR Wijkvereniging Reitdiep'

Feestdagen vieren en corona

Vier Kerst en oud en nieuw zoveel mogelijk thuis, met je eigen gezin of huisgenoten. Nederland is in lockdown tegen de verspreiding van het coronavirus. We kunnen de feestdagen dus helaas niet vieren zoals we dat altijd graag doen. Veel winkels zijn dicht. Evenementen, feesten en activiteiten op locatie zijn niet toegestaan. Ook is er een verbod op vuurwerk. Carbid schieten mag buiten de bebouwde kom onder strenge voorwaarden.

Burgemeester Koen Schuiling: “Maak het thuis gezellig, wens je buren gelukkig nieuwjaar over de haag en beperk het vuurwerk tot de sterretjes die je wellicht nog had liggen. Met ieders medewerking maken we er een veilige en toch gezellige jaarwisseling van. Met elkaar komen we uit deze moeilijke tijd.”

In de aanloop naar oud en nieuw en tijdens de jaarwisseling zijn de medewerkers van WIJ Groningen veel aanwezig in de buurten. Ze maken rondes door de wijk. Ook hebben zij overleg met o.a. verenigingen, speeltuinen, buurthuizen en organisaties. Heb je vragen, ideeën of zorgen? Neem dan contact op met het WIJ-team in de buurt.

Overlast kun je melden bij het Meldpunt Overlast en Zorg. Ervaar je ernstige overlast en denk je dat ingrijpen door de politie nodig is? Bel de politie: 0900-8844. Bij acuut gevaar bel je 112. Kijk voor meer informatie op onze website.

Duurzaam Reitdiep

De Reitdiepwijk is op weg om de duurzaamste wijk van Groningen te worden. Hoe? En wat de voordelen zijn voor jou als bewoner? Je leest er alles over in deze speciale duurzaamheidskrant, waarin we de activiteiten van de duurzaamheidscommissie in het zonnetje zetten. En dat niet alleen: we hebben ook een aantal inkoopacties en duurzame activiteiten georganiseerd. Zo profiteren we samen van een duurzaam Reitdiep!

Samen met de gemeente Groningen en energiecoöperatie Grunneger Power zoekt de duurzaamheidscommissie naar de beste energiebesparende maatregelen, zodat Reitdiep straks inderdaad de duurzaamste wijk van Groningen is. En wat is er al veel gebeurd.

Tot nu toe zijn er twee mogelijke oplossingen om van het aardgas af te gaan: de beoogde collectieve oplossing is een klein warmtenet voor de noordelijke eilanden, de individuele een (hybride) warmtepomp. In deze krant worden beide opties gepresenteerd en vind je meer informatie over de inkoopactie voor warmtepompen en zonnepanelen. In deze krant worden beide opties gepresenteerd. Heb je naar aanleiding daarvan nog vragen? Stel ze gerust. Aan elkaar, en aan de Duurzaamheidscommissie Reitdiep. Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,
Duurzaamheidscommissie Reitdiep

Download hier de speciale duurzaamheidskrant

Inwoners uit heel Groningen maken kans op gratis groen

Klimaatadaptatie Groningen organiseert in de maanden november, december & januari 2021 de actie: Vergroen Heel Groningen. Ze komen letterlijk de vergroening in de provincie brengen. Per gemeente worden er onder inwoners, ondernemers, scholen en zorginstellingen een tuiny forest, geveltuin, regenton en nog vele andere vergroenoplossingen verloot. Zo maakt iedereen kans op mooie vergroenings.

Win een bos

Er zijn voor inwoners onder andere boomspiegeltuinen, regentonnen en een groendak te winnen. Lokale ondernemers en zorginstellingen kunnen kans maken op bomen. Voor scholen is er zelfs een klein bos, tuiny forest, van 6m2 te winnen. De gelukkige winnaars krijgen corona-proof hun prijs thuisbezorgd en in sommige gevallen zal het zelfs worden geplant en/of aangelegd.

Doe mee en win

Inwoners van heel Groningen kunnen meedoen. Ga naar www.klimaatadaptatiegroningen.nl/vergroen-heel-groningen en laat via het formulier weten op welke vergroeningsmaatregel jij kans wilt maken. Aanmelden kan tot en met zondag 22 november, 23.59 uur. Dus woon je in één van 12 gemeenten in de provincie Groningen en wil je kans maken op gratis groen? Ga dan snel naar de website!

Klimaatadaptatie Groningen

Vergroen Heel Groningen is een samenwerking tussen Terra Winsum en Klimaatadaptatie Groningen. Klimaatadaptatie Groningen is geïnitieerd door het Akkoord van Groningen en het Global Center on Adaptation, in samenwerking met het Nationaal Programma Groningen. Ze stimuleert bewustwording en actie rondom klimaatadaptatie. In dit kader wordt van dinsdag 19 t/m maandag 25 januari 2021 de Klimaatadaptatieweek Groningen georganiseerd en worden in de aanloop en tijdens deze week initiatieven en activiteiten opgezet in Stad en provincie.

Sint Maarten

Update 05-11-2020: (tekst aangepast en link verwijderd)

Hoe vieren we Sint Maarten op 11 november in deze coronatijd? Het feest waarbij kinderen met lampions langs de deuren gaan, kan doorgaan. Kinderen hebben immers maar een klein aandeel in de verspreiding van het virus, zeker buiten. En als iedereen zich aan de regels houdt, is er genoeg ruimte om drukte te voorkomen. De link in onderstaand bericht leidt naar de nieuwste voorzorgsmaatregelen.

Vanuit de Veiligheidsregio is op dit moment bepaald dat Sint Maarten door kan gaan mits men zich aan de coronamaatregelen houdt. De gemeente volgt die lijn. Zie tips daarvoor en berichtgeving daarover: Tips voor Sint Maarten in coronatijd

Vooralsnog geldt dit. Mochten de maatregelen worden aangescherpt dan kan dit anders liggen. Individuele situaties kunnen altijd getoetst worden, maar dit is de richtlijn. Belangrijke voorschriften zijn de afstandsregel en groepjes van maximaal 2 personen excl. kinderen t/m 12 jaar.

,,Op dit moment is er geen sprake van een door ons opgelegd verbod op het Sint Maartenfeest in verband met de coronacrisis’’, zegt Hans Coenraads namens de Veiligheidsregio Groningen. ,,Kinderen kunnen bijvoorbeeld aanbellen, de tas met snoep op de stoep zetten, even teruglopen en dan zingen terwijl de huisbewoner het snoep in de tas doet. En een huisbewoner hoeft natuurlijk de deur niet perse open te doen als gebeld wordt.’’

Bezoek wijkwethouder Paul de Rook

Wijkwethouder Paul de Rook komt altijd graag langs om met de inwoners van Noord-West te praten. Helaas lukt dat nu veel minder i.v.m. de Covid-19 maatregelen.

Via de videoboodschap wil hij graag het woord tot jullie richten.

Wilt u contact met het gebiedsteam West dat kan via: De wijkwethouder

Groenplan gemeente Groningen

Wellicht heeft u al vernomen dat de gemeente een groenplan heeft gemaakt. In dit groenplan is in hoofdlijnen aangegeven hoe er meer, beter en bereikbaar groen moet komen in de gemeente. Het groenplan is een concept document dat is vastgesteld door het college van burgemeester & wethouders op 10 maart jl.. Het plan ligt van 11 maart tot en met 24 april ter inzage. Iedereen die wil kan reageren op het groenplan. Tevens kunnen ideeën ingediend worden voor het groener maken van de gemeente.

Normaal gesproken zouden er tijdens de inspraakperiode drie informatiemomenten worden georganiseerd. Door de coronacrisis kan dit helaas niet meer doorgaan. Om toch zoveel mogelijk reacties en ideeën op het groenplan te verzamelen zetten wij in op de online communicatiemiddelen van de gemeente, zoals de digitale nieuwsbrief en onze social mediakanalen. Tevens zal volgende week in de gemeenteberichten in de huis-aan-huisbladen ook een advertentie over het groenplan worden geplaatst. Zo hopen we zoveel mogelijk inwoners te bereiken.

Via deze weg willen wij ook alle bewonersorganisaties vragen om het bijgevoegde nieuwsbericht (met eventueel de foto) te delen via de communicatiemiddelen waarover u beschikt. Dit kan zijn een website van uw bewonersorganisatie, eventueel op een social media-account, maar wellicht via ook een nieuwsbericht in een nieuwsbrief. Wij hopen dat wij via deze weg een zo groot mogelijk bereik kunnen hebben nu de traditionele informatiemomenten niet kunnen doorgaan.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die sturen naar groenplan@groningen.nl.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Guido Hummel

Beleidsadviseur programma Leefkwaliteit