Sint Maarten

Update 05-11-2020: (tekst aangepast en link verwijderd)

Hoe vieren we Sint Maarten op 11 november in deze coronatijd? Het feest waarbij kinderen met lampions langs de deuren gaan, kan doorgaan. Kinderen hebben immers maar een klein aandeel in de verspreiding van het virus, zeker buiten. En als iedereen zich aan de regels houdt, is er genoeg ruimte om drukte te voorkomen. De link in onderstaand bericht leidt naar de nieuwste voorzorgsmaatregelen.

Vanuit de Veiligheidsregio is op dit moment bepaald dat Sint Maarten door kan gaan mits men zich aan de coronamaatregelen houdt. De gemeente volgt die lijn. Zie tips daarvoor en berichtgeving daarover: Tips voor Sint Maarten in coronatijd

Vooralsnog geldt dit. Mochten de maatregelen worden aangescherpt dan kan dit anders liggen. Individuele situaties kunnen altijd getoetst worden, maar dit is de richtlijn. Belangrijke voorschriften zijn de afstandsregel en groepjes van maximaal 2 personen excl. kinderen t/m 12 jaar.

,,Op dit moment is er geen sprake van een door ons opgelegd verbod op het Sint Maartenfeest in verband met de coronacrisis’’, zegt Hans Coenraads namens de Veiligheidsregio Groningen. ,,Kinderen kunnen bijvoorbeeld aanbellen, de tas met snoep op de stoep zetten, even teruglopen en dan zingen terwijl de huisbewoner het snoep in de tas doet. En een huisbewoner hoeft natuurlijk de deur niet perse open te doen als gebeld wordt.’’

Bezoek wijkwethouder Paul de Rook

Wijkwethouder Paul de Rook komt altijd graag langs om met de inwoners van Noord-West te praten. Helaas lukt dat nu veel minder i.v.m. de Covid-19 maatregelen.

Via de videoboodschap wil hij graag het woord tot jullie richten.

Wilt u contact met het gebiedsteam West dat kan via: De wijkwethouder

Groenplan gemeente Groningen

Wellicht heeft u al vernomen dat de gemeente een groenplan heeft gemaakt. In dit groenplan is in hoofdlijnen aangegeven hoe er meer, beter en bereikbaar groen moet komen in de gemeente. Het groenplan is een concept document dat is vastgesteld door het college van burgemeester & wethouders op 10 maart jl.. Het plan ligt van 11 maart tot en met 24 april ter inzage. Iedereen die wil kan reageren op het groenplan. Tevens kunnen ideeën ingediend worden voor het groener maken van de gemeente.

Normaal gesproken zouden er tijdens de inspraakperiode drie informatiemomenten worden georganiseerd. Door de coronacrisis kan dit helaas niet meer doorgaan. Om toch zoveel mogelijk reacties en ideeën op het groenplan te verzamelen zetten wij in op de online communicatiemiddelen van de gemeente, zoals de digitale nieuwsbrief en onze social mediakanalen. Tevens zal volgende week in de gemeenteberichten in de huis-aan-huisbladen ook een advertentie over het groenplan worden geplaatst. Zo hopen we zoveel mogelijk inwoners te bereiken.

Via deze weg willen wij ook alle bewonersorganisaties vragen om het bijgevoegde nieuwsbericht (met eventueel de foto) te delen via de communicatiemiddelen waarover u beschikt. Dit kan zijn een website van uw bewonersorganisatie, eventueel op een social media-account, maar wellicht via ook een nieuwsbericht in een nieuwsbrief. Wij hopen dat wij via deze weg een zo groot mogelijk bereik kunnen hebben nu de traditionele informatiemomenten niet kunnen doorgaan.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die sturen naar groenplan@groningen.nl.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Guido Hummel

Beleidsadviseur programma Leefkwaliteit

Beste wijkbewoners

Velen van ons zijn momenteel vanwege het coronavirus voor een groot deel thuis aan het werk en geven misschien bovendien hun kinderen les. Daarnaast zijn er ook wijkbewoners die lange dagen, vaak fulltime in de zorg werken en thuis veel moeten organiseren om dit vol te kunnen houden. Het zijn lastige tijden waarin iedereen op zoek is naar nieuwe structuren en probeert een nieuwe balans te vinden tussen alles wat om onze aandacht vraagt. Goed is het om naar elkaar om te zien!

Er zijn al mooie initiatieven ontwikkeld in de wijk zoals mensen die hulp willen bieden en mensen die hulp kunnen vragen.

  • Hulpbieders en -vragers worden met elkaar in contact gebracht. Men kan zich aanmelden via het mailadres hulp@reitdiepwijk.nl  
  • Er zijn twee adressen waar eten voor de voedselbank ingeleverd kan worden.
  • Er is een leuke berenspeurtocht in de wijk opgestart.

Iedereen die nog meer mooie ideeën heeft kan ze melden ze op de bekende mailadressen en schroom niet. (Facebookberichten kan men melden op de FB pagina Reitdiepwijk Groningen of mailen naar webmaster@rietdiepwijk.nl of bestuur@reitdiepwijk.nl).

Jammer genoeg kunnen activiteiten als Lentekriebels, ReitdiephavenRun, de wandeltocht, het paaseieren zoeken, de kinderkledingbeurs en informatiebijeenkomsten niet doorgaan. Dat is heel jammer maar met elkaar kunnen we zoeken naar nieuwe mogelijkheden.

Er zijn helaas ook mede wijkbewoners die in problemen komen door deze situatie. De gemeente kan daarbij ondersteuning bieden met “WIJ”, via de website: wij.groningen, mailadres: vinkhuizen@wij.groningen.nl of  tel: 050 3676303.

Wanneer men zaken signaleert in de wijk die niet passen in deze tijd dan kunt u contact opnemen met de wijkagent via het algemene tel: 0900-8844 of via de website politie.nl kies daarna wijkbureau Diamantlaan.

Het bestuur hoopt dat we met elkaar toch kunnen genieten van de mooie dingen, een tuin, de natuur, zon en elkaar. Houd het goed!

Namens het bestuur

Riewinga Wierenga

Lentekriebels Reitdiepwijk 2020

In april is het weer tijd voor de jaarlijkse zwerfvuilactie ‘Lentekriebels Reitdiepwijk’. De afgelopen tien jaar heb ik deze acties met veel plezier georganiseerd samen met tientallen wijkbewoners en de Milieudienst. Dit jaar wil ik graag het stokje (dwz afvalgrijper) overdragen.

Wil je je hiervoor inzetten, neem dan even contact met mij op via reitdiepwijk@gmail.com

Groet, Martin

Reitdiephavenrun 24 mei 2020

Op zondag 24 mei 2020 vindt de 8e editie van de Wefitness ReitdiephavenRun plaats. Georganiseerd vanuit de Bewonersorganisatie Reitdiepwijk.

De Wefitness ReitdiephavenRun is opgenomen in het Loop-Circuit Noord Nederland. Het Loop-Circuit bestaat uit een aantal aantrekkelijke, goed georganiseerde loopevenementen in de provincies Groningen en Drente.

Door opname in het Loop-Circuit beschikken we over goede faciliteiten en daardoor aantrekkelijk voor heel veel deelnemers.

De Wefitness ReitdiephavenRun is door de verschillende afstanden geschikt voor iedereen die plezier heeft in hardlopen.

Meer info en inschrijven via http://www.reitdiephavenrun.nl

Steun Suzanne en maak kans…!

Beste mede wijkbewoners van Reitdiep,

Ik vraag jullie aandacht voor het volgende.
Mijn buurvrouw en hardloop maatje, Suzanne Kloosterman, loopt op 26 april de marathon van Londen. Naast dat dit haar eerste marathon is, doet zij dit niet alleen omdat hardlopen haar hobby is, maar vooral voor een goed doel: The Stroke Association (Hersenstichting).

Zij wil dit heel graag doen omdat zij 4 jaar geleden zelf getroffen is door een hersenbloeding door zwangerschapsvergiftiging bij de bevalling. Zij heeft het gelukkig gered (haar lieve dochter ook) en is heel goed hersteld. Om, naast een persoonlijke donatie, haar mee te helpen dit bedrag binnen te halen heb ik o.a. een “Londen prijsvraag” gemaakt. Om mee te mogen doen met deze marathon voor het goede doel, moet je namelijk 2500 euro aan sponsorgeld meenemen.

Wat vraag ik:
In de bijlage vindt je 5 (eenvoudige) vragen over Londen. Print deze uit en stuur je antwoorden, uiterlijk 16 februari, in een envelop naar Egbert Bakker, Kromme Riet 6 , 9746 PV GRONINGEN,  inclusief € 2,- deelnemersbijdrage.

Onder de goede inzenders verloot ik 2 tickets voor een wedstrijd van Donar. Elke deelnemer krijgt in elk geval persoonlijk bericht.

Het gehele deelnemersgeld gaat naar de Stroke Association.

Dank voor de aandacht en hopelijk doen er veel mee, zodat het bedrag voor het goede doel een mooie impuls krijgt. Alle beetjes helpen!

Hierbij ook nog de link naar Suzanne haar actiepagina voor wat meer info:

https://www.justgiving.com/suzanne-runs-the-26

Sportieve groet,

Egbert Bakker

Alles over warmte(pompen)

Wil je weten welke aanpassingen er nodig zijn om je huis aardgasvrij te maken? Op woensdagavond 26 februari organiseert de duurzaamheidscommissie een evenement over warmtepompen. Naast de uitkomsten van een onderzoek naar individuele aanpassingen komt ook een collectieve optie aan bod. Ben je erbij? Meld je aan via duurzaamreitdiep@gmail.com

Deadline wijkkrant 20 maart 2020

Binnenkort verschijnt er weer een nieuwe editie van de Reitdiepkrant: het voorjaarsnummer.
Mocht je kopij voor de wijkkrant hebben (een redactioneel stuk) en/of wil je adverteren? Stuur dan uiterlijk 20 maart a.s. je bijdrage naar reitdiepkrant@gmail.com

Voor meer informatie en voorgaande edities kijk op: https://www.reitdiepwijk.nl/wijkkrant/

Algemene Ledenvergadering bewonersvereniging Reitdiepwijk 11 maart 2020

Algemene ledenvergadering van de Wijkvereniging Reitdiep

Iedereen die in de wijk Reitdiep woont is van harte uitgenodigd voor deze avond om de  jaarlijkse bijeenkomst bij te wonen. Het ontmoeten en informeren van wijkbewoners staat tijdens deze bijeenkomst centraal. 

Wanneer: Woensdag 11 maart 2020

Waar: Wijklokaal Rietvogel, Joeswerd 22

Tijd: aanvang 20.00 uur inloop vanaf 19.45

20.00 uur 

Opening en welkom

Presentatie jaarverslag 2019

Presentatie financieel jaarverslag 2019

Samenstelling Bestuur 2019/2020 en toe- en aftreden bestuursleden

Presentatie Commissie Verkeer en Vervoer

21.00 uur  

Met een hapje en drankje is er gelegenheid om informeel met bestuurs- en commissieleden in gesprek te gaan

Er zullen tijdens de ALV commissieleden aanwezig zijn van onder andere:

Commissie Verkeer, Vervoer en Veiligheid

Duurzaamheidscommissie Reitdiep

Speelplekkencommissie

Commissie Nabuurschap Elker/Wilster

Evenementencommissie

Sluiting 22.00 uur