Weerbaarheidstraining / Rots & Water voor kinderen!

Weerbaarheidstraining / Rots & Water voor kinderen!

Data: 28/2, 6/3, 13/3, 20/3 en 17/4.

Tijden: 6+ van 14.15 – 15.30, 9+ van 15.45 – 17.00.

Locatie: Wijklokaal Rietvogel

Kosten: 5 lessen van 75 min. incl. korte eindevaluatie per email voor € 80.
Opgeven: www.hetzilverenhart.nl

Rots & Water maakt gebruik van een psycho-fysieke didactiek.Thema’s worden behandeld door middel van fysieke oefeningen en rollenspel.
M.b.v. kringgesprekken maken we de verbinding tussen het doen/weten en ervaren/voelen.
Bij deze training in groepjes van min. 4 en max. 8 kinderen,gaan we veel lichamelijke oefeningen doen waarbij we gaan werken aan:* Lichaamsbewustzijn; wat kan ik allemaal met mijn lichaam?* Zelfbewustzijn; hoe reageer ik in verschillende situaties?* Emotioneel bewustzijn; hoe voel ik mij in verschillende situaties?
Uitgangspunt van het Rots & Water programma is om ieder kind in zijn/haar kracht te zetten en die sociale vaardigheden aan te leren die het kind nodig heeft om zich binnen zijn omgeving veilig te voelen om zo als mens te kunnen groeien.
Les 1: Sterk staan en Zelfverdedigingshoudingen

Les 2: Rots-houding en Water-houding

Les 3: Ademkracht en Lichaamstaal

Les 4: Grenzen aangeven met woorden en met je lichaam

Les 5: Rots en Water in jouw leven

Wijkkrant 2 2019

Voor wie de laatste wijkkrant nog niet gelezen heeft. Deze kunt u hier online lezen.

##update 18/1/2020## Bewonersvereniging Reitdiepwijk zoekt vrijwilligers voor een bestuursfunctie

##update 18/1/2020## Naar aanleiding van onderstaande oproep hebben zich meerdeer kandidaten gemeld voor een bestuursfunctie, hier zijn we erg blij mee. Tijdens de ALV van 2020 zullen wij deze kandidaten aan u voorstellen. Mocht u ook belangstelling hebben om iets betekenen voor de wijk kunt u dat altijd kenbaar maken via secretariaat@reitdiepwijk.nl

Voor het komende jaar zoeken we nieuwe bestuursleden vanwege het aftreden van een aantal huidige bestuursleden. De functie van secretaris komt vacant en daarnaast zoeken we algemene bestuursleden.
Een bestuursfunctie biedt ook kansen, je leert nieuwe mensen kennen, krijgt informatie over ontwikkelingen in de omgeving en kunt meedenken over deze ontwikkelingen. Samen faciliteren we de wijkactiviteiten en zonder vrijwilligers
gaat dat niet lukken.
Lijkt het je wat en heb je affiniteit met bijvoorbeeld social media, communicatie en/of jeugd, sport en evenementen, of iets anders, neem dan contact met ons op!
We zijn bereikbaar voor het geven van informatie en te bereiken via bestuur@reitdiepwijk.nl

Masterclass portretfotografie

Je kan je nu inschrijven voor de Masterclass Portretfotografie!
Deze Masterclass wordt gehouden op 20 en 27 januari van 19:00 uur tot 22:00 uur in het Reitdiep wijklokaal en is bedoeld voor de wijkbewoners die zich meer willen ontwikkelen in het portretteren van mensen.
Niet alleen de instellingen van je camera worden besproken, maar ook hoe je de mensen voor je camera op hun gemak stelt om zo jouw portretfoto’s nóg mooier te maken. Een mooie foto hoeft namelijk niet alleen afhankelijk te zijn van je fotoapparatuur.
Aan de hand van jouw opgebouwde kennis ga je tijdens deze Masterclass met je eigen camera een aanwezig model fotograferen met behulp van diverse licht opstellingen.
Het is de bedoeling dat je in het bezit ben van een digitale spiegelreflex camera of systeemcamera waarmee je de instellingen handmatig kunt aanpassen. Ook vraag ik je een aantal foto’s die je zelf hebt gemaakt mee te nemen zodat we deze kunnen bespreken (het liefst geprint).
Lijkt het je leuk?  Wacht niet te lang en schrijf je in door een mail te sturen naar masterclassfotografie@gmail.com met daar in het volgende vermeld:
Naam, adres, telefoonnummer en welke camera je hebt

Hopelijk tot dan! Groet, Yorick

Lid worden van de wijkvereniging

Behalve lid worden (klik hier) willen we u ook van harte uitnodigen eens op de site rond te kijken, deel te nemen aan één van de commissies of wellicht heeft u interesse in een bestuursfunctie of wilt u aan de slag als secretaris bij de wijkvereniging. Doe mee, denk mee, laten we er een fijne wijk van maken. Voor vragen kunt u contact opnemen met het bestuur via bestuur@reitdiepwijk.nl

Nieuws van Duurzaam Reitdiep

In onze wijk zijn verschillende onderzoeken en initiatieven actief rondom het verduurzamen van de woningen. We houden jullie graag op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Thermische energie uit oppervlaktewater

Een groep bewoners van de noordelijke eilanden onderzoekt samen met de gemeente een collectieve oplossing om de woningen op de eilanden duurzaam te gaan verwarmen. In het voorstel wat er ligt wordt gebruik gemaakt van het oppervlakte water rondom de woningen. In de zomer wordt dit water zo’n 20 graden. Deze warmte wordt in de zomer ondergronds opgeslagen en verwarmd tot 70 tot 80 graden via een pomp die draait op zonne-energie. Deelnemende woningen kunnen worden aangesloten op dit warme water via een buizenstelsel. Er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door IF Technology. Hieruit blijkt dat er voldoende potentieel aanwezig is om de 155 woningen van de eilanden van warmte te voorzien.

De initiatiefgroep gaat vanwege de onderzoeksresultaten en de belangstelling bij medebewoners aan de slag met de volgende uitdagingen:

  • de uitwerking van de techniek van warmte-thermie op de vier genoemde eilanden;
  • de financiële aspecten, waaronder subsidiemogelijkheden;
  • de rechtsvorm en manier waarop ze zich als collectief gaan organiseren om het project tot een succes te maken.

Wil je meer weten over dit project of aansluiten? Neem dan contact op met Jan Mulder, één van de initiatiefnemers, via jan@oude-riet-groningen.nl. Of lees het onderzoeksrapport van IF Technology.

Onderzoek naar passende individuele oplossingen

Vijf modelwoningen in de wijk hebben meegedaan aan een onderzoek naar de mogelijkheden voor het gasloos verwarmen van de woningen via een warmtepomp. Het gaat om woningen aan Kleiwerd, Kromme Riet (2 types), Spijksterriet en Tjariet die wat betreft bouwjaren representatief zijn voor de wijk. De conclusie is dat de woningen geschikt zijn voor het overschakelen naar een warmtepomp. Er zijn daarvoor wel aanpassingen en investeringen nodig. In het onderzoeksrapport staat precies aangegeven wat daarvoor nodig is per type woning. Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Jan-Willem Brontsema, projectleider gemeente Groningen, Jan-Willem.Brontsema@groningen.nl 

Pilot ‘Energie delen met je buren’

De gemeente Groningen start met een pilot om vraag en aanbod van energie in de wijk rechtstreeks met elkaar te verbinden. Er wordt onderzocht of een overschot aan opgewekte energie rechtstreeks kan worden gedeeld met de buren. Op deze manier wordt het energienet ontlast. Voor buren is het daarnaast interessant omdat de ontvangende buur er minder voor betaalt, en de leverende buur er meer voor ontvangt dan via de reguliere energielevering. De gemeente zoekt bewoners die het interessant vinden om aan de pilot mee te doen. In eerste instantie wordt er alleen fictief energie uitgewisseld, er zal voorlopig nog niets veranderen in de energierekening. Wil je meedoen met de pilot of meer informatie? Neem dan contact op met Anne Venema, projectleider gemeente Groningen, anne.venema@groningen.nl 

Wil je meedenken over verduurzaming van onze wijk?

Graag!

Elke woensdagavond om 19.00 uur zijn we aanwezig in het wijkgebouw (Joeswerd 22). Je kunt ons ook mailen via duurzaamreitdiep@gmail.com 

Intocht Sint Reitdiephaven 2019

Sinterklaas is bijna weer in het land en komt ook dit jaar weer naar het Reitdiep. Hij zal op 23 november rond 15.00 uur samen met zijn pieten per boot in de Reitdiephaven aankomen. Jullie zijn van
harte welkom om hierbij aanwezig te zijn! Neem gerust je ouders, opa’s en oma’s, familie en vriendjes mee.
Je vindt ook dit jaar weer een kleurplaat bij de flyer. Deze mag je zelf mooi inkleuren als je wil en aan Sinterklaas geven bij de intocht. Sinterklaas kijkt er nu al naar uit om jullie mooie kleurplaten te bewonderen!

Intocht-Sinterklaas-Reitdiephaven-2019

Activiteiten Slibdepot 9 november

Zaterdag 9 november a.s. om 10.30-12 uur organiseren we bij het slibdepot vrolijke activiteiten voor kinderen en volwassenen en laten we zien, dat wij op het slibdepot zonthermie beter gecombineerd willen zien met natuurherstel. Helpt u mee en komt u ook?

Inloopbijeenkomst Solarfields 20 november as.

Inloopbijeenkomst namens K3 en SolarFields

Om de onduidelijkheid zoveel mogelijk weg te nemen, organiseren wij graag opnieuw een contactmoment.
Wij praten u graag bij over de stand van zaken en lichten nader toe hoe het park er concreet uit komt te zien. Suggesties voor verdere optimalisatie van het plan zijn en blijven welkom. Natuurlijk is er ook volop de gelegenheid om vragen te stellen. Wij ontvangen u graag op een voor u geschikt moment op 20 november 2019 tussen 19.00 uur en 20.30 uur in de kerk aan de Hoogeweg te Groningen.Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig.
Heeft u op voorhand vragen, dan kunt u contact opnemen met Marloes Sprong-Ariëns van K3 via m.ariens@k3.nl of via 024 348 88 27. Graag tot ziens op 20 november!

20191028-Uitnodiging-inloopbijeenkomst-20nov19

Niet tegen maar MET, actie op 9 november!

Wijkvereniging Reitdiep en de Vereniging Dorkwerd gaan zaterdag 9 november actie voeren bij het voormalige slibdepot tussen het Reitdiep en het Van Starkenborghkanaal. Dat doen we omdat we vinden dat de omwonenden meer betrokken moeten worden bij de aanleg van het zonthermie-park op deze plek.

“Het geheel is in de achterkamertjes van de provincie besloten en de bevolking in de omgeving heeft niets in te brengen. De provincie en de gemeente beloofden open overleg maar houden zich verstopt. De natuur en klimaat verdienen een betere overheid”.

De actie staat gepland op zaterdag 9 november om 10.30uur bij het slibdepot. Deelnemers en belangstellenden zijn van harte welkom.

Voor meer informatie zie ook het eerder geplaatste persbericht.