Category: Speelplekcommissie

Update van de speelplekcommissie!

Speelplekcommissie

  Op 31 januari is de speelplekcommissie weer bij elkaar geweest. Hierna hebben we ook nog contact gehad met de gemeente. Hieronder een beschrijving van de huidige situatie:   Extra speelelementen in Jukwerd, Eekwerd en Kenwerd De reacties werden besproken op de enquête, die gehouden werd onder bewoners van de straten Jukwerd, Eekwerd en Kenwerd, …

Continue reading

Stand van zaken speelplekken

Speelplekken reitdiep

Op 4 oktober jl. is de speelplekcommissie- inclusief ons nieuwe lid Astrid v.d. Veen-Mooij bij elkaar geweest om van de gemeente te horen wat de stand van zaken is inzake de planning van de speelplekken in het nieuwbouwgebied tussen de haven en de school (nieuwbouw fase 4). Daarnaast hebben we een aantal andere zaken besproken. …

Continue reading

Even bijpraten..

spelende kinderen Reitdiep

Even bijpraten.. In de ALV van de wijkvereniging heeft de speelplekcommissie verteld hoe het ervoor staat met de doelstellingen van de commissie. We praten jullie graag even bij. Het verplaatsen van de tijdelijke speelplek naar het festivalterrein is vorig jaar gerealiseerd. Het doet ons plezier te zien hoeveel kinderen er blij mee zijn. We zijn …

Continue reading

Stand van zaken Speelplekcommissie

Op 14 september jl. heeft de speelplekcommissie haar ideeën gepresenteerd aan de gemeente. De commissie heeft geprobeerd alle voorstellen en wensen vanuit de wijk mee te nemen in haar voorstel. We hebben in onze plannen gekozen om de activiteiten per leeftijdscategorie te clusteren. Dit betekent dat we in het plan hebben opgenomen: voor de oudere …

Continue reading

Update Speelplekcommissie

Op 29 augustus jl. is de speelplekcommissie weer bij elkaar gekomen. Allereerst hebben we stilgestaan bij het bereiken van onze eerste doelstelling: de tijdelijke speelplek op het festivalterrein is inmiddels een feit. We zijn blij te merken dat er veel gebruik gemaakt wordt van de speeltuin en dat er veel positieve reacties vanuit de buurt …

Continue reading