Jasper Hoenderken

Author's posts

Update van de speelplekcommissie!

Speelplekcommissie

  Op 31 januari is de speelplekcommissie weer bij elkaar geweest. Hierna hebben we ook nog contact gehad met de gemeente. Hieronder een beschrijving van de huidige situatie:   Extra speelelementen in Jukwerd, Eekwerd en Kenwerd De reacties werden besproken op de enquête, die gehouden werd onder bewoners van de straten Jukwerd, Eekwerd en Kenwerd, …

Continue reading

Nieuws van de Reitdiepkrant

Reitdiep wijkkrant afl. 1 2017

Er worden een aantal nieuwe rubrieken aan de krant toegevoegd:   – de hobby van: heb jij, je partner of kind een bijzondere hobby? Dan nodigen wij je uit daar een leuk stukje over te schrijven met natuurlijk een paar mooie foto’s erbij!   – bij mij in de wijk: we wonen allemaal in een …

Continue reading

Oproep nieuwe bestuursleden en voorzitter wijkvereniging Reitdiep

Vanwege het komende vertrek van de voorzitter en twee bestuursleden is de wijkvereniging Reitdiep dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter en nieuwe bestuursleden. Van de voorzitter wordt vooral verwacht dat deze de vergaderingen van het bestuur en de jaarlijkse Algemene ledenvergadering van het bestuur (6 tot 7 x per jaar) kan voorzitten. Ook is …

Continue reading

Vrijwilligers Avond4daagse Reitdiepwijk en de ReitdiephavenRun

START-RUNNING Reitdiephavenrun

De avond4daagse Reitdiepwijk en de ReitdiephavenRun zijn twee evenementen in onze wijk die al een aantal jaren grote aantallen deelnemers trekken. Veel bewoners ook de kinderen beleven er veel plezier aan. Beide evenementen worden georganiseerd door vrijwilligers uit onze wijk. Zonder de inzet van die vrijwilligers kunnen deze evenementen niet bestaan. Vrijwilligers zijn actief op …

Continue reading

Aanpak Ring West

gemeente groningen logo

Na voltooiing van de ombouw van Ring Zuid medio 2022 is de gehele ringweg van Groningen vrij van verkeerslichten, met uitzondering van het noordelijk deel van de Ring West. Met de verwachte verkeersgroei wordt de noodzaak om ook de Ring West aan te pakken steeds groter. Meer informatie: https://gemeente.groningen.nl/aanpak-ring-west

Comité bezorgde bewoners Reitdiephaven

Comité bezorgde bewoners Reitdiephaven wil u graag informeren over enkele hoogstaande ontwikkelingen in de wijk. Weet u dat er in ieder geval EEN, maar de gemeente TWEE woontorens in de Reitdiepwijk wil zien. Een van circa 52.5 m ( In de haven voor de Action) en een van circa 70 m (naast het Poortje). De …

Continue reading

MEET & GREET -update-

Meet & Greet

“Meet & Greet” -update- Op zondag 18 Maart staat het Winkelplein Reitdiephaven in het teken van verbinden en ontmoeten, letterlijk “Meet &Greet” je (nieuwe) wijkbewoners. Wij willen graag alle ondernemers, mensen die cursus, workshops etc geven die wonen en werken in de wijk Reitdiephaven de ruimte en de gelegenheid geven om zichtbaar te zijn en …

Continue reading

Probleem automatische incasso contributie

Aan de leden van wijkvereniging Reitdiepwijk: helaas hebben wij door omstandigheden de contributie over 2017 niet middels een automatische incasso kunnen innen. Zodra wij groen licht krijgen van de SNS Bank zullen wij dit alsnog doen. Wij vragen uw begrip hiervoor. Met vriendelijke groet, Het bestuur van de Bewonersvereniging Reitdiep  

Uitnodigingsbrief informatieavond over plannen Hoogeweg

Woontoren verminkt ‘ansichtkaart’ Reitdiep

Reitdiep Haven

Auteur: Frank von Hebel De vrees onder inwoners van Reitdiep dat het aangezicht van een van de meest gefotografeerde stadswijken van Groningen onherstelbaar wordt aangetast als er twee woontorens komen, is niet weggenomen. Woontoren blokkeert zicht op haven Reitdiep De gemeente praat het wijkcomité Bezorgde Bewoners Reitdiephaven op 19 december bij over de onderzoeken naar de …

Continue reading